15.02.2018

"Eesti keele kaunis kõla"

Tallinna Kihnu Lasteaed osaleb „Eesti keele kaunis kõla“ Lasnamäe Linnaosa eelvoorus

Neljapäeval, 15.veebruaril 2018 toimus Tallinna Kihnu Lasteaias lasteaiasisene eelvoor seoses osalemisega XV Ülelinnalisel koolieelikute etlemiskonkursil „Eesti keele kaunis kõla“. Lasnamäe Linnaosa eelvoor ülelinnalisele konkursile pääsemiseks toimub 28. veebruaril 2018 Tallinna Tondiraba Huvikoolis.

Tallinna Kihnu Lasteaiasisesel etluskonkursil võtsid omavahel mõõtu 4-7 aastased aiarühmade lapsed, kes esitasid Eesti autorite lasteluulet. Konkursi päevajuht oli Liivalaidude rühma õpetaja Kristi Mägi, kes tervitas kõiki osalejaid. Peojuht oli väikese tüdruku rollis, kes tahtis väga teada mida toredat lasteaias tehakse, sest ta polnud ise kunagi lasteaias käinud. Meeleolukalt alanud konkursil osales kokku kaksteist last –kolm esindajat Päikesekildude rühmast, üks esindaja Tähekildude rühmast, kolm esindajat Liivalaidude rühmast ja viis esindajat Tuulekildude rühmast.

Žürii, koosseisus Anne-Ly Rumma, Eve Abel,  Sirje Edasi, Piret Tatar, Birgit Pikker, kes hindasid etlejate puhul luuletuse sõnumi edastamise oskust, ilmekust, selget puhast diktsiooni. Parimaks etlejaks valiti ühise otsusena Tuulekildude rühma laps Emma Tõnnus.

Täname õpetajaid laste juhendamise, ettevalmistamise ja toetamise eest – Kristi Mägi, Hanna Lopato, Reine Raud,  Anet Vaikmaa

Soovime edu Lasnamäe Linnaosa eelvoorus!

Õppealajuhataja Anne-Ly Rumma