14.03.2018

"Eesti keele kaunis kõla" lõppvoor

Emakeele päeval, 14.märtsil 2018 toimus Estonia Talveaias XV ülelinnalise koolieelikute etlemiskonkursi „Eesti keele kaunis kõla“ lõppvoor. 30 väikest sõnakunstnikku, kelle hulgas ka meie lasteaialaps Hennriko Jürimets, andsid tõeliselt südamesse mineva etenduse. Kõik lapsed said kuulda žürii kiidusõnu, sest esineti suurepäraselt!