24.01.2018

Õppime eesti keelt läbi mänge ja laule!

Päevalille rühma laps Sophy-Nicole aitab Kellukestel tegevuse läbiviimisel! :) Hea koostöö rühmade vahel! Samas Taime Lasteaias toimuvad praktilised õppetegevused eesti/vene rühmade vahel ehk kogemuste jagamine teises keelekeskkonnas. Kokkulepitud päevadel eesti õppekeelega rühmaõpetajad viivad läbi õppetegevused vene rühmas ja vene õppekeelega rühmaõpetajad samal ajal viivad läbi õppetegevused eesti õppekeelega rühmades. Kahesuunaline keeleõppe! Aitäh õpetajatele, et aitavad muuta õppetegevused rühmas põnevamaks, tõhusamaks ja elulisemaks!!!