29.05.2017

Eesti kunstiloo raamat pälvis ajalookirjanduse preemia

Eesti 2016. aasta ajalookirjanduse parimaks teoseks tunnistati koguteose „Eesti kunsti ajalugu 1940 -1991. 6. köide, II osa“.

Raamatu koostas Jaak Kangilaski, kogumikul on 13 kaasautorit ja selle kujundas Andres Tali. Raamatu andis välja Eesti Kunstiakadeemia, koguteose peatoimetaja on Krista Kodres.

Eesti ajalookirjanduse aastapreemia anti üle reedel pidulikul tseremoonial Tallinna Linnaarhiivis.

Valiku teinud ekspertkomisjoni kuulusid sel aastal dr Aivar Põldvee, dr Tiit Rosenberg ja dr Heiki Valk.

Ajalookirjanduse preemiat antakse välja alates 1996. aastast, mil ekspertkomisjon valis välja 1995. aasta parima ajalooraamatu. Seega anti tänavu preemia välja 22. korda. Aastapreemia eesmärk on tunnustada parimate ajalooraamatute autoreid ja hinnata Eesti ajalooteaduse hetkeseisu.

Aastapreemia väljaandmist korraldavad vaheldumisi kaheksa asutust Akadeemiline Ajalooselts, Eesti Ajaloomuuseum, Eesti Kunstiakadeemia, Pärnu Muuseum, Rahvusarhiiv, Tallinna Linnaarhiiv, Tallinna Ülikool ja Tartu Ülikool.

Seekord esitati auhinnakandidaadiks 15 ajalooraamatut, sh monograafiad, koguteosed, artiklite kogumikud, doktoritöö jm. Ühtlasi andis ajalookirja TUNA toimetus üle 2016. aastal  ajakirjas ilmunud parima ajalooartikli preemia.

Uudise rubriigid: