24.10.2017

Eesti venekeelsete õpetajate ja õpilaste õppereis Brüsselisse

18.–21. oktoobril 2017 käisid Eesti venekeelsete koolide õpetajat ja õpilast reisil Brüsselis, kus külastati Euroopa Parlamenti, Euroopa Komisjoni ja NATO peakorterit.

Rühmas oli nelikümmend inimest, esindatud oli 12 kooli Tallinnast, Ida-Virumaalt, Tartust ja Maardust.

Euroopa Parlamendis kohtuti Eesti saadikute Urmas Paeti, Indrek Tarandi ning Yana Toomiga. Samuti võttis kohtumisest osa Lätist valitud Andrejs Mamikins. Nad andsid ülevaate oma peamistest ülesannetest ning töövõitudest Euroopa Liidu (EL) kõrgeimas seadusandlikus kogus. Räägiti ELi ees seisvatest peamistest probleemidest ning ka Eesti sisepoliitikast haridus- ja sotsiaalvaldkonnas.

Pärast istungite saali külastust käisime EP kahes peamises õppekeskuses: Parlamentarium’is ning alles pari kuu eest oma uksed avanud Euroopa Ajaloo Majas.

Parlamentarium on parlamendi suurim külastus- ja õppekeskus Euroopas ja esimene, mis toimib täielikult 24 keeles. Seal kasutatakse erinevaid interaktiivseid multimeediavahendeid, et anda ülevaade Euroopa Parlamendist ja teistest ELi institutsioonidest. Samuti saab seal korraldada ka rollimänge gümnaasiumiastme õpilastele.

Euroopa Ajaloo Maja püsiväljapaneku põhirõhk on Euroopa 20. sajandi sündmustel ja Euroopa integratsiooni arengul. Tutvusime seal Euroopa ajaloo pöördepunktide ning sõlmprobleemidega ning mõtisklesime nende tähenduse üle tänapäevale.

Õppekülastus jätkus Berlaymonti hoones, kus toimus kohtumine ühtse digitaalse turuga tegeleva Euroopa Komisjoni asepresidendi Andrus Ansipiga. Üle pooleteise tunni kestnud arutelu käigus  tegi Ansip selgeks senise digituru üleeuroopalise korralduse diskrimineerivad aspektid, millele lisas värvikaid elulisi näiteid. Kõne alla tulid muuhulgas e-õppe uute haridusvõimaluste arendamisega seotud teemad ning ka Eesti ELi Nõukogu eesistumisega seonduv.

„Külaskäigul NATO peakorterisse üllatusime, et olime esimene nii suurearvuline kooliõpetajate- ja õpilaste grupp, kes NATO peakorterit külastab,“ rääkis õppereisi korraldaja Dmitri Rõbakov. „Tutvusime Eesti alalise esinduse tööga NATO juures, saime aimu, kui keeruline on tegelikult julgeoleku olukord maailmas, analüüsisime riigikaitse õppekursuse uusi rakendusvõimalusi ning Vene meedia rolli Eesti inforuumis. Meile esinesid Eesti esinduse asejuhi kt Meelis Korka, kaitsenõunik Martin Hurt ja sõjalise esindaja asetäitja kolonel Riho Rõngelep. Peagi liitusid ka avaliku diplomaatia osakonna juhtivtöötajad Dr Petr Lunak ja Robert Pszczel, kellega arutasime selliseid teemasid nagu NATO-Venemaa suhted, Ukraina konflikti rahvusvaheline mõju, hübriidsõda kui uus sõjaline strateegia ning Balti riikide ja Põhjamaade julgeolek.“

Tegemist oli läbi aegade esimese niivõrd ulatusliku Eesti koolide vene emakeelega õpetajate ja õpilaste ühise õppereisiga Brüsselisse, mis toimus Euroopa Parlamendi kutsel ja rahalisel toel. Õppereisi korraldas Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi ja Tallinna Juudi Kooli õpetaja Dmitri Rõbakov – EP Ambassador School programmi eestvedaja Tallinnas.

Dimitri Rõbakov, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi ja Tallinna Juudi Kooli õpetaja

Uudise rubriigid: