28.03.2019

Eha Võrk: Pikaaegset töötust peab sotsiaasete meetmetega ennetama

Tallinn on rakendanud hulgalisel meetmeid pikaaegse töötuse ennetamiseks ja inimeste tööturule tagasi aitamiseks.

„Avaliku sektori vahendid tuleb suunata ennetusele, mitte tagajärgedega tegelemisele,“ ütles abilinnapea Eha Võrk. „See aitab vältida püsivalt mitteaktiivsete kategooriasse langemist või lootusetut heitumist, varimajandusse sattumist ja emigreerumist.“

Sotsiaalnõustamise käigus selgitatakse välja probleemid, mille pärast ollakse tööhõivest eemal, vajadusel suunatakse võlanõustamisteenusele, sotsiaaltöö keskusesse või töötukassasse. Koostöös töötukassaga korraldatakse ka ühiseid koostöökohtumisi; infopäevi ja ümarlaudu. Ühtlasi levitatakse ka toimetulekutoetust saanutele teavet neile tööks sobivate firmade kohta. Soovijaid saab ka spetsialistide töövarjuks suunata.

Tööhõivet soodustab ka tasuta ühistransport – st ei ole kulu sõita tööle linna teise piirkonda. „Väikese sissetuleku korral on see oluline kokkuhoid!“ rõhutas Võrk.

„Pikaaegne töötus süvendab sõltuvusi, halvendab tervist, põhjustab sügavaid suhteprobleeme perekonnas ja sõprade-sugulastega läbikäimises – kõigi nende sotsiaalsete tagajärgedega tegelemine on probleemide süvenemise ennetamisest kordi kulukam.“

Võrk nentis, et pikaaegse töötuse korral süveneb madal enesehinnang ning lõpuks ei julgetagi enam tööturule naasta ja loobutakse töö otsimisest.

„Tallinn pakub väikse sissetulekuga peredele soodsat elamispinda ning see on pannud paljud välismaale siirdumist kaalunud kodumaale jäämise kasuks otsustama,“ tõdes Võrk. „Siinsete palkadega pere ülalpidamise põhiküsimus ongi elamispind, mis moodustab suure osa madalapalgaliste väljaminekutest. Reeglina nende sissetulekud eluaseme soetamiseks pangalaenu võtta ei võimalda ning ka üürituru hinnad on kosmilised.“

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet toetab  MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskuse projekti „Samm Eesti tööellu“ 2014-2020, mille raames algas tänavu jaanuaris praktiline koolitus, mis hõlmab ka Tööklubisid. Projekti eesmärgiks on aidata leida tööturult eemalolevatel tööotsijatel (sh vähese eesti keele oskusega isikutel) püsiv töö- ja/või  õppimisvõimalus.

MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskuse põhitegevusteks on tööotsingukoolitus (sotsiaalsete, toimetuleku, tööotsingu –ja õpioskuste arendamiseks), Tööklubi, eesti keele õpe, eriala koolitused, tugiisikuteenus, nõustamisteenused (psühholoogiline, karjääri-,  sõltuvus- ja võlanõustamine) ning tööpraktika. 

Uudise rubriigid: