07.06.2018

Eha Võrk: Tallinn seisab elamisväärse ja jätkusuutliku elamufondi eest

Tallinnas toimus täna rahvusvaheline konverents „Digitaalsed linnad – elamisväärsus ja taskukohasus“. Tallinna abilinnapea Eha Võrk tutvustas elamumajanduskonverentsil Eesti pealinna kogemusi elanikele energiasäästlike ja taskukohaste elamispindade rajamisel, korteriühistute toetamise meetmeid ning linnaelanikke linna arengu planeerimisse kaasavaid digitaalseid lahendusi.

Võrk tõdes, et avalikkuse kaasamine linna haldamisse suurendab usaldust kohaliku omavalitsuse ja linna juhtide vastu ja võimaldab osutada paremaid, elanike vajadusi maksimaalselt arvestavaid teenuseid. „Heaks valitsemiseks on vaja pidevat dialoogi linna elanikkonnaga,“ ütles Võrk. „Dialoogi tuleb kujundada nii, et arvesse võetaks erinevate inimeste arvamused. Digilahendused on tõhus võimalus jõuda võimalikult paljude linnaelanikeni nii info jagamise kui ka nende arvamuse kuulda võtmise osas.“

Tallinna elamumajanduse eest vastutav abilinnapea andis ülevaate linna elamufondist. „Tallinna linnal on eluasemeteenuse pakkumiseks ligi viis tuhat eluruumi,“ ütles Võrk. „Lisaks on Tallinna linn rajanud kuus sotsiaalmajutusüksust, kus on 510 voodikohta.“

Lähemalt tutvustas Võrk viimati valminud munitsipaalmaja – mullu avatud, 75 korteriga Õpetajate Kodu. ”Tegemist on liginullenergiahoonega,“ rõhutas Võrk. „Hoone katusel on elektri tootmiseks 135 päikesepaneeli koguvõimsusega 35 kW, hoonel on soojustagastusega ventilatsioon jms. Tänu valvekaameratele ja automaatikale on võimalik maja toimimist reaalajas jälgida.” Võrk lisas, et liginullenergiahooned saavad olema kõik linna ehitatavad uued hooned.

Ühtlasi andis abilinnapea ülevaate linnavalitsuse koostööst linna korteriühistutega. „Korteriühistud on meile head koostööpartnerid, kelle tegevuse toetamiseks eraldame igal aastal ligi miljon eurot,“ ütles Võrk. „Kokku on kümne viimase aasta jooksul korteriühistuid toetatud kaheteistkümne miljoni euroga.“

Elamumajandusega seonduvatest digilahendustest rääkides tõi abilinnapea eeskujuks Tallinna kinnisvararegistri, mille abil peetakse arvestust linna omandis oleva kinnisvara, sellega tehtavate toimingute ning seotud isikute üle. „Kinnisvararegister on liidestatud teiste riiklike ja Tallinna linna andmekogudega,“ ütles Võrk. „Registril on avalikele kasutajatele suunatud kinnisvaraportaal, mis käesoleval hetkel pakub eelkõige infoteenuseid, sh saab eluruumi üürnik näha oma üürilepingut.“

Võrk lisas, et kinnisvararegister on kui platvorm, mis võimaldab erinevate uute e-teenuste väljaarendamist. „Kinnisvararegistri andmeid kasutab Tallinna maaomandi teemakaart, mis annab ülevaate linnamaadega toimuvast ning nende valitsejatest. Plaanis on lisada veel uusi, sh avalikkusele kättesaadavaid kaarditeenuseid. Samuti on valmimisel kinnisvararegistrile tuginev kinnisvara korrashoiu ja üüriarvestuse tarkvaralahendus, mis hakkab pakkuma võimalust munitsipaalhoonete energiatarbimise andmete efektiivsemaks kogumiseks ning vastavaks aruandluseks,“ loetles Võrk.

Abilinnapea tutvustas ka operatiivinfosüsteemi, mille kaudu saab taotleda ja menetleda kaevetööde ja tänava sulgemiste lubasid ning registreerida erinevaid avariitööde toimumisi.
„Elanike jaoks on süsteemis olemas kaardivaade, mille kaudu on võimalik tutvuda lähiajal toimuvate kaevetööde, tänavasulgemiste või avariitöödega. Samuti on võimalik endale huvipakkuvate piirkondade kohta teavitusi tellida.“

„Uus huvitav ja juba populaarsust koguda jõudnud kaasav digitaalne lahendus on mobiiliäpp AvaLinn, mis annab inimestele võimaluse esitada oma ideid ja ettepanekuid avaliku ruumi kohta,“ lisas Võrk. „Inimeste tagasiside annab võimaluse ruumilahenduste väljatöötamisel selles ruumis elavate inimestega paremini arvestada.“