08.04.2016

Eha Võrk: Tuulemaa sotsiaalmajutusüksusest saab moodne maja

Juba käesoleva aasta lõpuks saab Tuulema tn 6 sotsiaalmajutusüksus värske ilme ning selle maja 220 elaniku elamistingimused muutuvad võrreldamatult paremaks, lubas abilinnapea Eha Võrk.

„Tuulemaa tn 6 korruselamu on oma väljanägemise ja elamistingimustega ajahambale jalgu jäänud,“ tõdes Võrk. „1960-ndate alguses ehitatud endine ühiselamu võeti ühe esimese sotsiaalmajutusüksusena kasutusele 2006. aastal. Tänaseks on poole sajandi vanuse hoone küttesüsteem, ventilatsioon ja välisfassaad amortiseerunud ning ekspluatatsioonikulud väga suured.“

Küttekulude kokkuhoiu ja elanike elamistingimuste parendamise eesmärgil renoveeritakse kütte- ja ventilatsioonisüsteem, vahetatakse välisuksed ja aknad, soojustatakse sokkel, fassaad ja pööning.

„Oluline on märkida, et rekonstrueerimise tulemusena vähenevad hoone küttekulud energiaauditi kohaselt lausa 60%,“ rõhutas Võrk.

Võrk tõdes, et ehitustööd - tubadesse uued radiaatorite paigaldamine, akende vahetamine ja ventilatsiooniseadmete paigaldamine - tekitavad küll majaelanikele mõningaid ajutisi ebamugavusi, kuid see toimub ühise suure eesmärgi nimel. „Loodan elanike mõistvale suhtumisele,“ ütles Võrk. „Täname projekteerijat ja soovime edu ehitajatele.“

Võrk rõhutas majaelanike poole pöördudes, et linn ei ehita ainult uusi munitsipaal- ja sotsiaalmaju vaid hoolitseb ka nende inimeste eest, kes juba elavad linnamajades. 

„Peagi asume põhjalikult renoveerima ka Paljassaare tee 37 sotsiaalmaja,“ ütles Võrk. „Arvestades abivajajate suurt hulka plaanime kindlasti jätkata ka sotsiaalmajutusüksuste rajamist.“

Tuulemaa tn 6 asuva sotsiaalmajutusüksuse rekonstrueerimise projekti koostas OÜ Acto Consult, ehitustööd teostab Vanalinna Ehitus OÜ. Hoone muudetakse energiasäästlikuks ning saab ühtlasi uue moodsasse linnapilti sobiva välisilme. Telliskivihoone välisseinte soojapidavus on väga halb. Seetõttu on maja kommunaalkulud kõrged, kuna külmal ajal köetakse keskküttele lisaks elektriga juurde. Rekonstrueerimistööd näevad ette sokli ja fassaadi soojustamise, pööningulae lisasoojustamise, akende vahetuse, välisuste vahetuse, varikatuste ja sissepääsutreppide korrastamise, koridorides ja fuajees ripplagede ehitamise koos valgustite vahetusega, küttesüsteemi rekonstrueerimise, soojussõlme rekonstrueerimise, soojustagastusega ventilatsioonisüsteemi rajamise ning elektrisüsteemi ja automaatika ehitamise.

Sotsiaalmajutusüksus on hoone või hoone osa, milles asuvates ruumides antakse isiku kasutusse voodikoht koos üksuses olevate elamiseks vajalike asjade ja osutatavate teenuste kasutamise õigusega. Ühtlasi on sotsiaalmajutusüksustes olemas kriisitoad, kuhu majutatakse näiteks põlengu tõttu eluaseme kaotanud peresid. Sotsiaalmajutusüksus on oluliseks vaheetapiks öömaja ja sotsiaal- või munitsipaalkorteri vahel.

 

Uudise rubriigid: