09.10.2018

Eha Võrk: korteriühistute toetamine aitab linnaruumi heakorrastada

Tallinna abilinnapea Eha Võrk esines Eesti Korteriühistute XXI Foorumil ettekandega omavalitsuste ja korteriühistute koostööst.

„2018. aastal toetab Tallinn oma eelarvest korteriühistuid ligi ühe miljoni euroga,“ rõhutas abilinnapea Eha Võrk. „15 aastaga on korteriühistute toetusteks eraldatud linnaeelarvest kokku 14,5 miljonit eurot. Nii linnavalitsus kui korteriühistud tegutsevad sama eesmärgi - parema elukeskkonna – nimel. Koostöö tagab turvalise ja kodanike vajadustele vastava linna.“

Tallinn aitab korteriühistuil fassaade ja hoove korrastada, täiendavaid parkimiskohti rajada, rõdude ja varikatuste seisundit hinnata, koolituskulusid katta, majade otsaseinu supergrafikaga ilmestada. Toetatakse ka korteriühistute infopunkti tegevust. 

Käesolevast aastast toimivad osa toetusmeetmeid elektrooniliselt läbi registri ning järgmisest aastast on plaanis kogu korteriühistute toetamise protsess elektrooniliseks muuta.

Seekordse Eesti Korteriühistute Foorum kandis nime „Korteriühistud ja 100-aastane Eesti Vabariik“, foorumi ettekannete teemadeks olid esimene aasta uue korteriomandi- ja korteriühistuseadusega; nõuanded korteriühistute registri kasutajale; probleemid ja lahendused seoses korraldatud jäätmeveoga; korterelamute kaasajastamise riiklik toetamine jpm.

Ühtlasi anti foorumil üle auhinnad 2018. aasta korteriühistute konkursi võitjatele. Foorumiga samaaegselt toimus ka Elamumess, kus tutvustati korteriühistutele vajalikke tooteid ja teenuseid.

Eesti Korteriühistute XXI Foorumi korraldamist toetasid Justiitsministeerium ja Tallinna linn. Foorum kuulub EV100 sündmuste programmi.