07.09.2020

Ehitajate ja Tammsaare teel algavad välisvalgustuse rekonstrueerimistööd

Mustamäel alustatakse esmaspäeval, 7. septembril välisvalgustuse rekonstrueerimistöödega Ehitajate teel lõigus Ehitajate tee 114 – Tammsaare tee ja Tammsaare tee lõigus Ehitajate tee – Lelle tn. Ehitustööde käigus vahetatakse olemasolevad valgustid LED-valgustite vastu ning paigaldatakse ülekäiguradade erivalgustus.

Tallinna tänavate välisvalgustuse rekonstrueerimistööd on Mustamäel hoogsalt käima läinud, augustis käivitusid Vilde tee tänavavalgustuse rekonstrueerimistööd, nüüd ollakse järjega Ehitajate ja Tammsaare teel.
Ehitustöid teostab AS Connecto Eesti, tööde lepinguline maksumus on ca 510 000 eurot ja teostamise tähtaeg detsember 2020. Meie põhimagistraalid saavad kaasaegse, energiasäästliku ja senisest tõhusama valgustaristu ning selle üle on põhjust rõõmu tunda. Palume liiklejatel järgida objekti ajutist liikluskorraldust ja paigaldatud liikluskorraldusvahendeid!
Lauri Laats
Linnaosa vanem
Tallinna põhitänavate välisvalgustuse rekonstrueerimise I etapi töid rahastatakse Ühtekuuluvusfondi meetmest „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine“.

Uudise rubriigid: