10.06.2020

Ehte Humanitaargümnaasiumi 2020/2021. õa 10. klassi vastuvõtt (uuendus)

Seoses eriolukorra kehtestamisega toimub Ehte Humanitaargümnaasiumi 2020/2021. õa 10. klassi vastuvõtt vestluste ja 9. klassi aastahinnete alusel.

Vestlusele, mis toimub 16. juunil 2020  kl 11.00 kutsume e-kirjaga. Palun jälgige oma e-posti. Vestluse eesmärk on õpilastega tutvumine. Sel aastal toimub vestlus ainult uutele sisseastujatele.

Vestluse teemadeks on õpimotivatsioon, õppesuuna valiku põhjendus, kandidaadi harrastused, eesmärgid ning silmaring. 

10. klassi on plaanis vastu võtta 36 õpilast. 

Avalduste vastuvõtt toimub 10.06 - 11.06. Selleks on vaja täita elektrooniline ankeet

Kandidaadid kutsutakse vestlusele esitatud avalduste alusel. Sõltuvalt olukorrast, toimuvad vestlused koolimajas või videokonverentsi kujul.