03.11.2021

Eile toimus Mustamäe Linnaosa Valitsuses kohtumine meie lepingupartneri Eesti Keskkonnateenused AS esindajatega

Eile toimus Mustamäe Linnaosa Valitsuses kohtumine meie lepingupartneri Eesti Keskkonnateenused AS esindajatega, kes osutavad meie linnaosas heakorra- ja jäätmeveoteenust. Ja selle töökohtumise raames sõlmitud kokkulepped pakuvad teile kindlasti huvi, kuivõrd linnaosakoristus ja heakord puudutab meist igaühte.

Arutasime
jooksvaid, linnaosa territooriumi igapäevast koristust puudutavaid küsimusi ja kitsaskohti;
Suure sügisese haljasalade koristuse, eelkõige puulehtede koristuse teemat; leppisime kokku, kuidas ja mis jõududega võtame vastu talve;
samuti arutasime üleüldist jäätmekäitluspoliitikat, prügi sorteerimist ja selle mõju keskkonnale ning selle suure teema jätkuks on meil häid uudiseid korteriühistutele.

Kaks tundi kestnud pineva ja sisutiheda koosoleku ja koosmõtlemise tulemusena otsustasime järgmist.

1. Eesti Keskkonnateenused AS möönis, et linnaosa igapäevases koristuses esineb puudujääke ning lubas nende kõrvaldamiseks edaspidi rakendada nädalavahetustel senisest rohkem tööjõudu.

2. Leppisime kokku, et suur sügiskoristus peab olema lõpetatud 15. novembriks ning peale 15. novembrit alustatakse puulehtede väljaveoga, kui seda pole selleks ajaks veel jõutud teha. Mustamäe Linnaosa Valitsus omalt poolt abistab linnaosa haridusasutusi lehtede väljaveo ja utiliseerimisega.

3. Et talv ei tuleks ootamatult, lisatakse Mustamäele lumekoristustöödeks 3 masinaühikut, st kokku puhastab meie linnaosatänavaid sel talvel varasema 6 lumekoristusmasina asemel 9. Lisaks sai tähelepanu juhitud ka käsitöökoristuse brigaadi puudulikule tööle ning lepingupartner lubas olukorda parandada.

4. Eraldi punktina arutasime Männi pargi talvist koristust. Renoveeritud pargi teede võrgustik on muutunud ning see vajab juba praegu – enne lume mahatulekut – traktoristide tähelepanu, et nad meie haljasalad talvel üles ei künnaks!

5. Kohtumise viimase punktina arutasime jäätmekäitluse ja jäätmete sorteerimise poliitikat. Mustamäe Linnaosa Valitsus on paari viimase kuuga jaganud meie linnaosa elanikele laiali 8 tuhat biojäätmete konteinerit. Järeldusi nende kasutuselevõtu ja biojäätmete sorteerimise kasvu kohta on veel vara teha – tulemusi saame analüüsida alles järgmisel aastal - ent Eesti Keskkonnateenused AS hinnangul on tendents juba praegu positiivne.
Koguni 34% meie kodustes majapidamistest tekkivast prügist on biolagunevad jäätmed, mida me saaksime edukalt utiliseerida ja muuhulgas toota gaasi. Heaperemehelik ja loodust säästev prügi sorteerimine tooks kasu mitte üksnes keskkonnale, vaid ka tarbija rahakotile. See on tõsi mitte üksnes biojäätmete, vaid ka teiste jäätmete liigiti sorteerimise puhul! Näiteks, kui korjata klaasi eraldi konteineritesse (see on tasuta teenus), jääb konteinerites rohkem ruumi segaolme prügiks ja lõppkokkuvõttes maksab KÜ vähem.

Selle teema arendusena arutasime lepingupartneriga, kuidas saaksime teha Mustamäe korteriühistutele jäätmekäitlust võimalikult mugavaks ja soodsaks ja jõudsime ühisele arusaamale, et kõige mõistlikum on sorteerida prügi tekkekohas ehk KÜ-te juures. Ja nüüd hea uudis: Eesti Keskkonnateenused AS koostöös Pakendiringlusega pakuvad kõikidele Mustamäe KÜ-tele TASUTA konteinereid klaastaara jaoks. Sellekohast infot edastab linnaosavalitsus lähiajal kõikidele meie linnaosa korteriühistutele.

Lauri Laats
Mustamäe linnaosa vanem

Uudise rubriigid: