20.04.2022

Eile toimus Rahumäe tee ümberehitustööde-alane avalik arutelu

Eile toimus Rahumäe tee rekonstrueerimisprojekti eskiisi tutvustav avalik arutelu kohaliku kogukonnaga.

Plaan on rekonstrueerida Rahumäe tee Tammsaare tee ja Tervise tänava vaheline lõik, kuhu ehitatakse 4 km ratta ja kõnniteid mõlemale poole sõiduteed, ehitatakse välja uus sõidutee ning sademeveesüsteem. Samuti paigaldatakse uus energiasäästlik tänavavalgustus, mille juhtmestik viiakse maa alla. Maksimaalselt säilitatakse kvaliteetne kõrghaljastus, ehitatakse spordiväljak (padel, korvpall ja välijõusaal) ning jalgrattaparkla.
Eeskätt muutuvad turvalisemaks, mugavamaks ja atraktiivsemaks jalakäijate ja jalgratturite liikumisvõimalused. Jalakäijate ja jalgratturite liikumisalad eraldatakse täringukividest ribaga. Sinna, kus ruumilised võimalused lubavad, on kergliiklustee ja sõidutee vahele planeeritud haljasalad, mis lisavad nii turvalisust kui muudavad linnaruumi rohelisemaks ja hubasemaks. „Kuna Järve asumi maapind on liivarohke, olid sealsed liivamäed treeningupaigaks Eesti esimestele kergejõustiklastele,“ tutvustas linnaosavanem Riibe piirkonnaga seotud spordiajalugu.
Ehitamisega plaanitakse alustada järgmisel aastal. Kogukonna huvi arutelul osaleda oli suur, saime palju huvitavat tagasisidet ja küsimusi, mille nüüd planeerimis- ja projekteerimisprotsessi aruteludesse kaasame.
Projekti tutvustasid Tallinna linna abilinnapea Vladimir Svet, linnaosavanem Jaanus Riibe ning projekteerimismeeskond. Aitäh kõigile huvi ja osaluse eest! 
Eskiisi projekt: 
rahumäe tee eskiis piltjoonis.jpg

Uudise rubriigid: