06.04.2018

Eilne soe ilm ja vihmasajud kuulutasid kevadkoristustööde algust

Soodsate ilmastikutingimuste saabumisel alustasid Tallinna Kommunaalameti lepingupartnerid öösel linnas kevadkoristustöödega. Tööd toimuvad üheaegselt kõigis linna puhastuspiirkondades ja esmaseks prioriteediks on peatänavad, kus on elavam jalgsi- ja jalgrattaliiklus. Kevadised hooldustööd peavad olema lõpetatud hiljemalt tee omaniku ja lepingupartneri vahel kokku lepitud tähtajaks, kuid mitte hiljem kui 15. maiks.

„Tööde läbiviimiseks on oluline, et rentslites paakunud mustuse avamisel on võimalik seda niisutada ning mustuse kokku kogumise järgselt on võimalik külmumisohtu kartmata teostada tänavapesu, vastasel juhul tekitavad koristustööd juurde hulgaliselt lenduvat tänavatolmu,“ ütles Tallinna Kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sulg. „Tänavuse hilisele kevadele olid iseloomulikud külmunud lumi rentslites ja igaöised miinuskraadid, mis ei võimaldanud varem eelniisutusega tänavakoristust läbi viia. Efektiivsete puhastustööde läbiviimiseks peab temperatuur olema vähemalt + 5 kraadi ning lumi ja jää rentslitest sulanud.“

 Kevadpuhastuse raames teostatakse puhastuspiirkonna sõiduteedelt, kõnniteedelt, jalgratta- ja jalgteedelt, parklatest, treppidelt, äärekividelt, teeäärsetelt plaatidelt, eraldusribadelt, piirete alustelt, postide ümbrustest, ühissõidukite peatustest, sildadelt, viaduktidelt ning haljasaladelt talviste puistematerjalide, pühkmete ja muu prahi kokku kogumine, äravedu ning eelpoolmainitud objektide survepesu. Teemaa haljasalade kevadist suurpuhastust alustatakse niipea, kui haljasalad on tahenenud.

Lepingupartneritel on kohustus kevadpuhastustöödega alustamisest hiljemalt 10 päeva möödumisel kuni kevadkoristustööde lõpetamiseni teostada igapäevast survepesu 4 ja 3 seisunditasemega tänavatel ja iganädalast survepesu 2 seisunditasemega tänavatel, milledel puhastustöid on juba teostatud.

Käesoleval hetkel on kommunaalameti lepingupartneritel kevadkoristust teostamas kokku 34 tehnikaühikut  ja 63 inimest.

Liiklejatelt palutakse mõistlikku suhtumist, kuna koristusmehhanismid liiguvad tänavatel kuni 20 km/h, ning paiguti võib esineda töödest tingitud liiklustakistusi.

„Koostöös MUPO-ga tegeleme aktiivselt ka pikalt seisma jäänud või mahajäetud sõidukite linnaruumist eemaldamisega, et tagada tänavate ühtne heakord,“ ütles Tarmo Sulg.