07.02.2020

Elektritõukerattaga sõitmise hea tava

Elektritõukeratas on ühe inimese vedamiseks ette nähtud istekohata elektri jõul liikuv sõiduk, mille valmistajakiirus ei ületa 25 kilomeetrit tunnis.

Enne elektritõukerattaga sõitma asumist

 • tutvutakse sõiduki kasutusjuhendiga;
 • õpitakse sellega sõitma liiklusele suletud alal;
 • kontrollitakse, et sõiduk on tehniliselt korras:
  - signaalkell või muu helisignaalseade töötab,
  - pidurid on korras,
  - ees on valge ja taga punane tuli ja helkurid,
  - aku on täis;
 • tehakse end liikluses nähtavaks:
  - kasutatakse tulesid ka valgel ajal, sõites kantakse erksavärvilisi riideid ning pimeda ajal lisatakse riietele helkur;
 • mõeldakse enda teekond läbi.

Elektritõukerattaga sõites

 • sõidetakse üksinda;
 • kantakse kiivrit;
 • alla 16-aastastele on kiivri kandmine kohustuslik;
 • liigeldakse kergliiklusteel ehk jalgratta– ja jalgteel, jalgrattateel, jalgteel või kõnniteel;
 • teel paiknetakse alati paremas servas ja möödutakse teistest liiklejatest vasakult poolt;
 • valitakse tee- ja liiklusoludega sobiv sõidukiirus ning arvestatakse ootamatuste ja ohtudega (näiteks kõrged äärekivid, augud tees, libedus);
 • märgatakse teisi liiklejaid ja arvestatakse, et nad võivad käituda ettearvamatult;
 • möödutakse jalakäijast jalakäija kiirusega ja piisavalt kaugelt.

Elektritõukerattaga ristmikule lähenedes

 • võetakse hoog aegsasti maha, jäädakse seisma, vaadatakse ja veendutakse, et autosid ei lähene või nad on seisma jäänud;
 • ületatakse tee jalakäija kiirusega sõites;
 • tullakse enne raudteeülekäigukohta sõidukilt maha ning ületatakse raudtee elektritõukeratast käekõrval lükates.

Elektritõukerattaga sõitu lõpetades

 • pargitakse sõiduk nii, et teistele liiklejatele ei jää sõiduk ette;
 • kõnnitee äärde parkides jäetakse jalakäijale möödumiseks vaba ruumi vähemalt 1,5 m.

Uudise rubriigid: