10.06.2019

Elektroonilised kiiruspiirangu märgid säästavad inimelusid

Sõidukiirust kehtestavad elektroonilised liiklusmärgid on Tallinna Transpordiametit kureeriva abilinnapea Andrei Novikovi sõnul vaieldamatult tõhusad ja suurendavad liiklusohutust. Tammsaare teel suurenes ligemale 5% nende juhtide arv, kes sõitsid ja sõidavad täpselt lubatud sõidukiiruse piires.

 

„Mõõtmiste tulemused Tammsaare teel, enne ja pärast elektrooniliste kiiruspiirangu märkide paigaldamist, näitasid selgelt, et sõidukiirust kehtestavad elektroonilised liiklusmärgid on tõhusad ja suurendavad liiklusohutust,“ ütles Novikov. Eriti suurte ja ohtlike sõidukiiruste ületamiste arv vähenes peale elektrooniliste liiklusmärkide kasutusele võtmist ca 50% (50 km/h alas ületamised vahemikus 71-80 km/h vähenesid ca 50%). Tänaseks on elektrooniliste liiklusmärkide paigaldamist möödunud üks kuu ning liikluspilt on muutunud rahulikumaks ja sujuvamaks. Lubatud sõidukiiruste ületamised märkide mõjupiirkonnas silmnähtavalt vähenenud. Kuigi 44% juhtidest ületab ka peale elektrooniliste liiklusmärkide käiku andmist lubatud sõidukiirust, siis on need sõidukiiruste ületamised oluliselt väiksemad võrreldes varasema ajaga ning ületamised jäävad kuni +10 km/h piiresse.

Võidusõit põhimõttel, kes jõuab esimesena järgmise foorini ei ole muu kui põhjendamatu ohuolukorra loomine,“ kommenteeris abilinnapea Andrei Novikov. „Eriti oluline on juhtidele meelde tuletada fakti, et lubatud sõidukiiruse ületamine muutub kiiresti tapjakiiruseks, kuid aja võitu ei sellest ei tule, kuna võidetud aja nullib taas ära järgmine või ülejärgmine valgusfoor,“ lisas Novikov.

Arvukate katsete tulemusena on selgunud, et kui 50 km/h tunnis liikuva sõiduki juht suudab enne ootamatult teele jooksnud inimest sõiduki peatada siis juba 60 km/h liikuv sõiduk enam pidama ei saa ja järgneb kokkupõrge, mis pooltel juhtudel lõpeb jalakäijale surmaga.

 

 

Uudise rubriigid: