05.12.2017

Elena Glebova: alltöövõtja levitab laimu

Tallinna Tondiraba Spordikeskuse juhataja Elena Glebova tõrjub kõiki endise alltöövõtja esitatud süüdistusi tänases Õhtulehes ning rõhutab, et oma hea nime kaitseks kaalub ta tõsiselt laimu levitaja vastutusele võtmist.

„Tunnistan, et minu töös on esinenud puudusi ja vajakajäämisi, kuid süüdistused minu vastu korruptsioonis on alusetud. Juhul, kui Tondiraba Spordikeskuse töötajate seas on ka praegu inimesi, kelle tegevuse suhtes on alust kahtlustada seaduserikkumist, siis ma soovin kindlasti  sellest ka teada. Ent teatavasti ei leidnud politsei auditist menetluse alustamiseks alust,“ nentis Glebova. „Antud Õhtulehes ilmunud loo valguses konsulteerin kindlasti ka juristiga, et valeinformatsiooni ja laimu levitaja vastutusele võtta.“

Glebova sõnul on taolised süüdistused pahatahtlikud. „Fakt on, et linna sisekontrolöri teenistus pöördus juba auditi alguses, juunis 2016 politsei poole selle eesmärgiga, et välja selgitada, kas spordikeskuses võis olla tegemist seaduserikkumistega. Ka auditi lõppemise järel, tänavu jaanuaris saatis sisekontrolöri teenistus politseile auditi lõpparuande, kuna juhtimisel esinesid tõsised puudused. Paraku meil puudub info menetluse alustamise kohta,“ rõhutas Glebova. „Võttes arvesse, et audit viidi läbi poolteist aastat tagasi, siis praeguseks hetkeks oleme koostöös Tallinna Spordi- ja Noorsooametiga kõrvaldanud juba paljud probleemid, millele auditis viidati. Ja me jätkame selle nimel tööd, kuniks kõik puudused on kõrvaldatud.“