08.03.2019

Elu tasakaalus

07.03.19 Projekti raames "Elu tasakaalus" toimus õppetegevus Meelespealille rühmas! Projekti "Elu tasakaalus" eesmärgiks on aidata lastel tajuda, analüüsida, tunnetada ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, ühiskonnaga, loodusega, väärtustada kunsti ja loomingut ning kujundada ilumeelt; väärtustada inimlikku, teadvustada oma väärtushinnanguid; olla salliv ja abivalmis.