11.03.2019

Elukohajärgse koolikoha taotluste vastuvõtt lõpeb Tallinnas 15. märtsil

Esimeste klasside õpilastele elukohajärgse kooli määramise taotlusi saab Tallinna Haridusametile esitada 1.-15. märtsini 2019, ülelinnalise vastuvõtuga koolides on vastuvõtt juba alanud.

Taotlusi saavad 1.–15. märtsini esitada Eesti Rahvastikuregistri  (RR) andmetel Tallinnas elavad isikud. Taotlust saab kõige  mugavamalt esitada eKoolis. Kui eKooli kasutada ei saa, võib tuua  Tallinna Haridusametisse (Estonia pst 5a, 3. korrus)  pabertaotluse. Taotluste vormid on nii eKoolis kui ka  haridusameti kodulehel avatud 1. märtsist.  

  Kõikidele Tallinna lastele on kindlustatud õppekoht ühes  elukohajärgses munitsipaalkoolis. Taotluse esitamine on vajalik  eelkõige perele, sest ainult nii saab vanem anda teada oma  koolieelistusest, soovitud õppekeelest ning õdede-vendade  õppimisest samas koolis. Eelmisel aastal esitasid vanemad kokku  üle 3000 taotluse.  

  Koolide määramisel arvestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse  ning Tallinna linnas kehtiva korra alusel eelkõige elukoha  lähedust koolile ja õdede-vendade õppimist samas koolis,  võimalusel ka vanemate soove. Kui lapsevanemad ei ole taotlust  esitanud, määratakse elukohajärgne kool RR andmete alusel.  

  Kandideerida saab ka ülelinnalise vastuvõtuga koolidesse, kus  esimesed klassid komplekteeritakse kooli vastuvõtukorra alusel  veebruarikuu jooksul. Need koolid on Tallinna Inglise Kolledž,   Tallinna Juudi Kool, Tallinna Prantsuse Lütseum, Tallinna  Reaalkool, Tallinna Tõnismäe Reaalkool ja Vanalinna  Hariduskolleegium (VHK). Üks ülelinnalise vastuvõtuga klass  komplekteeritakse Tallinna 21. Koolis, Tallinna Saksa  Gümnaasiumis, Tallinna Linnamäe Vene Lütseumis, Kadrioru Saksa  Gümnaasiumis ja Tallinna Pae Gümnaasiumis.  

  Lastevanematel, kelle lapsed on 1. märtsiks saanud koolikoha  ülelinnalise vastuvõtuga koolis, ei ole vaja enam taotlust  esitada.  

  Erivajadustega laste koolides – Lasnamäe Põhikoolis, Ristiku  Põhikoolis, Tallinna Heleni Koolis, Tallinna Laagna  Lasteaed-Põhikoolis, Tallinna Tondi Põhikoolis ja Õismäe  Koolis – saab õppima asuda SA Innove koolivälise    nõustamismeeskonna soovitusel.   

  Kogu esimesse klassi astumisega seotud info leiab  siit: Esimesse    klassi 2019  

  Kõikide Tallinna koolide kontaktid leiab  siit: Koolide    kontaktid  

  Lapsevanemate küsimustele vastavad vajadusel Tallinna  Haridusameti hariduskorralduse    osakonna spetsialistid.  

  Tallinna Haridusamet (Estonia pst 5a, 10143 Tallinn) on avatud: E  08.15-18.00; T, K, N 08.15-17.00 ja R 08.15-16.00.  

  Lisateave:  

    Viivi Lokk, juhtivspetsialist, Tallinna    Haridusamet
    Tel 6404549, viivi.lokk@tallinnlv.ee