10.02.2021

Elukohajärgse koolikoha taotluste vastuvõtt algab Tallinnas 1. märtsil 2021

Esimeste klasside õpilastele elukohajärgse kooli määramise taotlusi saab Tallinna Haridusametile esitada 1.-15. märtsini 2021, ülelinnalise vastuvõtuga koolides on vastuvõtt juba alanud.

Esimeste klasside õpilastele elukohajärgse kooli määramise taotlusi saab Tallinna Haridusametile esitada 1.-15. märtsini 2021.

Taotlusi saavad 1.–15. märtsini 2021 esitada Eesti Rahvastikuregistri (RR) andmetel Tallinnas elavad isikud.

Soovitame taotluse esitada eKoolis, sest see on lihtne ja kiirelt teostatav.

Vanem peab ennast logima eKooli IDkaardiga (ID-kaart, Smart-ID vms). Kui on taotlus esitatud eKoolis saab vanem oodatud vastuse koolikoha määramise kohta e-kirjana. Pabertaotlusi võetakse vastu Tallinna Haridusametis (Estonia pst 5a, 3. korrus).

Taotluste vormid on nii eKoolis kui ka haridusameti kodulehel avatud 1. märtsist 2021.

Koolikohtade määramisel arvestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning Tallinna linnas kehtiva korra alusel eelkõige elukoha lähedust koolile ja õdede-vendade õppimist samas koolis, võimalusel ka vanemate soove. Kui mõne kooli läheduses elab rohkem lapsi, kui koolis on õppekohti, siis võidakse arvestada isikute elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise aega, eelistades neid, kelle registrikanne on varasem.

Kui vanem soovib last varem kooli panna (enne koolikohustuslikku iga) - vanem esitab haridusametile 1.-15. märtsini elukohajärgse kooli määramise taotluse, lisades taotlusele lasteaia koolivalmiduse hinnangu (soovitab kooli õppima asuda) või Rajaleidja koolivälise nõustamismeeskonna soovituse lapse koolivalmiduse kohta. Lasteaed väljastab koolivalmidust kinnitav kiri vanemale digitaalselt, siis saab vanem selle koos taotlusega eKoolis esitada.

6-aastaste laste vanematel, kes soovivad oma lapse kooli panna, tuleb sellest hiljemalt 1. maiks teavitada Tallinna Haridusametit. Kui seda ei ole tehtud, saab 6-aastane laps kooli astuda kooli nõusolekul ja vabade kohtade olemasolul alates 11. juunist.

Lasnamäe Põhikoolis, Ristiku Põhikoolis, Tallinna Heleni Koolis, Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikoolis, Tallinna Tondi Põhikoolis ja Tallinna Kadaka Põhikoolis – saab õppima asuda Rajaleidja nõustamismeeskonna soovituse alusel.

Juhul, kui laps on Eesti rahvastikuregistri järgi Tallinna elanik, kuid ei asu õppima Tallinna munitsipaalkooli esimeses klassis, tuleb lapsevanemal sellest kindlasti  teavitada Tallinna Haridusametit vastava vormi või alloleva kontakti kaudu.

Lastevanematel, kelle lapsed on 1. märtsiks 2021 saanud koolikoha ülelinnalise vastuvõtuga koolis, ei ole vaja enam taotlust esitada.

Kui lapsevanemad ei ole taotlust esitanud, määratakse elukohajärgne kool RR andmete alusel.

Pöörame Teie tähelepanu sellele, et taotluste esitamine on väga vajalik, kuna vanematel on võimalik jagada haridusametile väga olulist infot pere koolieelistusest, soovitud õppekeelest ning õdede-vendade õppimisest Tallinna koolis.

Kogu esimesse klassi astumisega seotud info leiab Tallinna Haridusameti kodulehelt http://www.tallinn.ee/est/haridus/Esimesse-klassi-astumine .

Lapsevanemate küsimustele vastavad vajadusel Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna spetsialistid.

Tallinna Haridusamet (Estonia pst 5a, 10143 Tallinn) on avatud: E 08.15-17.00; T, K, N 08.15-17.00 ja R 08.15-15.45.

Lisateave:

Tallinna Haridusamet

Tel 6404590

haridusamet@tallinnlv.ee