11.02.2019

Elukohajärgse koolikoha taotluste vastuvõtt algab Tallinnas 1. märtsil

Esimeste klasside õpilastele elukohajärgse kooli määramise taotlusi saab Tallinna Haridusametile esitada 1.-15. märtsini 2019, ülelinnalise vastuvõtuga koolides on vastuvõtt juba alanud.

Taotlusi saavad 1.–15. märtsini esitada Eesti    Rahvastikuregistri (RR) andmetel Tallinnas elavad isikud.    Taotlust saab kõige mugavamalt esitada eKoolis. Kui eKooli    kasutada ei saa, võib tuua Tallinna Haridusametisse (Estonia    pst 5a, 3. korrus) pabertaotluse. Taotluste vormid on nii    eKoolis kui ka haridusameti kodulehel avatud 1. märtsist.  

Kõikidele Tallinna lastele on kindlustatud õppekoht ühes    elukohajärgses munitsipaalkoolis. Taotluse esitamine on vajalik    eelkõige perele, sest ainult nii saab vanem anda teada oma    koolieelistusest, soovitud õppekeelest ning õdede-vendade    õppimisest samas koolis. Eelmisel aastal esitasid vanemad kokku    üle 3000 taotluse.  

Koolide määramisel arvestatakse põhikooli- ja    gümnaasiumiseaduse ning Tallinna linnas kehtiva korra alusel    eelkõige elukoha lähedust koolile ja õdede-vendade õppimist    samas koolis, võimalusel ka vanemate soove. Kui lapsevanemad ei    ole taotlust esitanud, määratakse elukohajärgne kool RR andmete    alusel.  

Kandideerida saab ka ülelinnalise vastuvõtuga koolidesse, kus    esimesed klassid komplekteeritakse kooli vastuvõtukorra alusel    veebruarikuu jooksul. Need koolid on Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna Juudi Kool, Tallinna Prantsuse Lütseum, Tallinna    Reaalkool, Tallinna Tõnismäe Reaalkool ja Vanalinna    Hariduskolleegium (VHK). Üks ülelinnalise vastuvõtuga klass    komplekteeritakse Tallinna 21. Koolis, Tallinna Saksa    Gümnaasiumis, Tallinna Linnamäe Vene Lütseumis, Kadrioru Saksa    Gümnaasiumis ja Tallinna Pae Gümnaasiumis.  

Lastevanematel, kelle lapsed on 1. märtsiks saanud koolikoha ülelinnalise vastuvõtuga koolis, ei ole vaja enam taotlust esitada.

Täpsemt infot saab: https://www.tallinn.ee/est/haridus

õppealajuhataja Karin Pero