04.04.2018

Emakeele kaunis kõla

Igal aastal, veebruarikuus, loevad Tuule lasteaia lapsed oma emakeelseid luuletusi.

Lisaks eesti kodukeelega lastele käib meie lasteaias ka teiste kodukeeltega lapsi. Igal aastal tulevad lapsed lasteaia saali, et esitada ja kuulata nii eesti kui teistes keeltes luuletusi. Sellel aastal loeti armeenia, vene ning inglise keelseid luuletusi.