07.02.2018

Emakeele kaunis kõla luulekonkurss

6.02.2018 toimus Tallinna Männi Lasteaias ülelinnalise etlemiskonkursi „Emakeele kaunis kõla“ eelvoor.

Etlejaid hindas viieliikmeline žürii, kuhu kuulusid lasteaia töötajad.  Hinnati ilmekust, esinemiskultuuri ja luuletuste eakohasust.

Mälestuseks said kõik osalejad raamatu ning tänukirja.

Mustamäe linnaosa eelvoor toimub 1.märtsil 2018.a. kell 10.00 Mustamäe Laste Loomingu Majas (Vilde tee 54).

Tallinna Männi Lasteaeda läheb Mustamäe eelvoorule esindama kolm last:

1. Sigrid Vinkler Kiisu rühmast (Juhendaja Eteri Aas)

2. Silver Laugasson Käbi rühmast (Juhendaja Merili Arengu)

3. Mai Puusepp Pipi rühmast (Juhendajad: Kairi Arras ning Geniira Helde)

Aitäh väikestele lugejatele ning nende õpetajatele.

Uute lugemisteni!