09.09.2021

Endla Lasteaed annab sisendit Väärtuskasvatuse konverentsile "Koos sõuad, kaugele jõuad ehk Koostööst väärtusena”

Tallinna Endla Lasteaed, kui väärtuskasvatuse lasteaed 2020 on saanud koostööpakkumise Tartu Eetikakeskuselt seoses, ERMi viinaköögis 16. septembril 2021 toimuva Tartu Ülikooli eetikakeskuse 14. väärtuskasvatuse konverentsiga

Konverentsil keskendutakse küsimustele - Kas viimatine distantsõppe kogemus on pere ja õpetajate suhet lähendanud, omavahelist koostööd ja koostöö vorme rikastanud? On selge, et pinge all on selgemalt välja koorunud nii probleemid ja vajakajäämised, aga ka edulood ja selginenud arusaam mõlemate rollide unikaalsest, mis heas koostöösuhtes teineteist rikastavad ja täiendavad.

09.09.2021 kell 11.00 toimus koostöö arutelu eetikakeskuse meeskonna liikmete Mari-Liis Nummerti, ja Helen Hirsinikuga, keskendus Endla õpiruumis rakendatavatele praktikatele, mis võiksid kõnetada konverentsil osalejaid. Milline on Endla õpiruumi kogemus koostööst kui väärtusest – sellest, mis on hea koostöö, kuidas luua pidev, teineteist toetav koostöösuhe õpiruumi ja kodu vahel, kuidas luua ühist väärtusruumi aga ka hakkama saada väärtuseliselt mitmekesises koostöösuhtes.

Endla meeskonnast on konverentsil sisendit andmas: direktor Grüüne Ott, õppejuht Liina Sügis, muusikapedagoog-loovjuht Kersti Kuusk, montessori rühma õpetaja assistent Teele Raam-Pello ja müstik, helide entusiast Henno Pello 

Endla õpiruum koostöö praktikate loomisest kuuleb pealaval 10.15–11.45 ja pärast lõunapausi 14.00–15.30 toimub 1,5h töötuba, Kersti ja Liina eestvedamisel teemal „Õpetaja improviseerimisoskus tagab stressivaba õpiruumi“, kus keskendutakse Endla praktikatele - kuidas jääda positiivseks eduelamust luua meeskonnale, lastele, peredele orienteerituks olukorras, kus kõik on ärevil ja palju on ebakindlust, kus lapsed ei jõua õpiruumi või osaletakse distantsilt tänases muutunud haridusruumis. 

Väärtuskasvatuse konverentsile "Koos sõuad, kaugele jõuad ehk Koostööst väärtusena” registreerumine on avatud (kuni 13. septembrini või kuni kohad täituvad). Konverents on osalejatele tasuta ning toimub terve päeva vabas õhus!

Oleme tänulikud kaasamise ja meile antud võimaluse eest anda sisendit sündmuse õnnestumisele! 

Kohtumiseni väärtuskasvatuse konverentsil

 

Konverentsi korraldaja: Tartu Ülikooli eetikakeskus

Toetaja: Haridus- ja Teadusministeerium

Konverents toimub Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013“ jätkuprogrammi raames.