08.09.2021

Endla Lasteaed pakub partnerlust Tallinna Ülikooli Haridusteaduste instituudi Haridusinnovatsiooni keskusele

TLÜ Eelkoolipedagoogika täiendkoolituse I mooduli raames oli õpigrupil 06-07.09.2021 võimalus tutvuda Endla LA praktikatega, keskendusime lapse arengut toetava keskkonna loomisele ja järgides COVID-19 tõkestamise kava õnnestus ka osalejatel külastada ka ENDLA AEDA.

Kursuse eesmärgiks on toetada  pedagoogiliste kompetentside kujunemiseks laste arengu hindamise, õppe- ja kasvatustegevuse korraldamise, õpikeskkonna loomise ja enesereflektsiooni valdkonnas ja kursusel osalevad algajad lasteaiaõpetajad ja lasteaiaõpetaja assistendid, kellel puudub erialane haridus alushariduse valdkonnas.

Soovime õppuritele mahuka 156t kursuse edukat läbimist ja loodame, et kõik seatud õppe eesmärgid täituvad ning kursuse lõppedes osalejad teavad 

  • lapse arengu ja õppimise teooriaid, 

  • lapse arengu hindamise, eelkoolipedagoogika ja erialadidaktika aluseid; 

  • tunnevad lapse arengu hindamise põhimõtteid ja meetodeid; 

  • oskavad kavandada ja läbi viija, analüüsida õppe- ja kasvatustegevust lasteaias 

  • kujundada lapse arengut toetavat õpikeskkonda; 

  • analüüsida enda pedagoogilisi kompetentse ja kavandada professionaalset arengut.

Kontaktkohtumise kõige inspireerivam, hetk Endla õpiruumile oli, kui õpigrupi tagasisidest kostusid märkamised, teil on INIMLIK, LAHE, KOOSTÖINE, ELULINE täname märkamiste ja heade sõnade eest. 

241761790_445633320107512_2313597498653192124_n.jpg

Tänases muutunud haridusruumis on päris väljakutseterohke ehitada LAPSE päeva koos perede ja meeskonnaga pakkuda ELAMUSI igasse päeva arvestades meie piiratud tegevusi, terviseinfot ja turvalisust, üldist  ärevat olustikku viimasel kahel õppeaastal, kus on  valitsenud distantsõppe soovitused ja palve õpiruumist eemalolekuks. See on olnud päris suur empaatia harjutus Endla meeskonnale ja peredele, kus oleme kõik koos õppinud, et maailmas on kaks päeva millega pole suurt midagi ette võtta see on “eilne” ja “homne” 

ELU TOIMUB TÄNA ja lapsed , kes ootavad PÕNEVAT PÄEVA on õpiruumis TÄNA seega seni, kuni meie tegevustes kajastub TÄNANE LAPSE PÄEVA ÕNNESTUMINE on meiega kõik hästi!

Endla õpiruumi soovitus tulevastele praktikutele on jätke oma tegevustes vähem ruumi ootustele, et homme tuleb harjumuspärane vana elu tagasi:) Parem seadkem kohe uued eesmärgid olgem paindlikud ja loovad, ka muutunud haridusruumis ja piirangutes on piiritut vabadust, kui vaid ise tahad  seal tegutseda!