18.08.2020

Endla õpiruum jagas oma kogemust Tallinna haridusjuhtide õppeaasta avaüritusel

18. augustil toimus Kernu mõisas traditsiooniline Tallinna haridusjuhtide õppeaasta avaüritus, mis seekord oli kantud arvamusfestivali ideest.

Endla Lasteaia juht Grüüne Ott pakkus partnerlust INSPIREERIVA UUENDUSLIKU ÕPPIMISE töötoas, koos töötoa juhi- Hele Leek- Ambur'iga (Tallinna Nõmme Huvikooli direktor), Ene Saar'ega (Tallinna Reaalkooli direktor), Henrik Salum'iga (Gustav Adolfi Gümnaasiumi direktor), Indrek Vijard'iga (Nõmme Muusikakooli direktor).

Arvamusfestivalile sarnane formaat võimaldas osalistel kaasa mõelda ning rääkida Tallinna pikaajalistes haridussuundades seatud põhieesmärkide teemal nagu individuaalne õpitee, kvaliteetne juhtimine, pädev ja pühendunud õpetaja jne. Igal külalisel on võimalus osaleda kahes teda enim huvitavas aruteluringis. Vestluspaneelis keskenduti, Tallinna haridusstrateegia tänastele seostele haridusasutuste  edulugude ja heade praktikate näitel. Endla Lasteaed jagas TLU ja THA Haridusuuendus 2020 tunnustuse saanud Huvihariduse piloodi kogemust, mis sündis  koostöös Tallinna Kunstikooliga, kus koos disainiti 4-l suunal õppekavad ja katsetati võimalikku mudelit 4-7 aastaste Endla õpiruumi lastega perioodil oktoober 2019 kuni mai 2020. Tänaseni toimib organisatsioonide ülene koostöö ja plaanitakse käesoleval õppeaastal jätkata. Arutleti nii õnnestumiste ju edasiste võimalike arengute teemadel ning auditooriumist esitati küsimusi piloodi võimaliku laienemise osas üle Tallinna. 

Oli igati jõustav koostöine päev. Endla õpiruum tänab võimaluse eest jagada oma praktikat ning loodetavasti inspireeris see teisi haridusjuhte algatama uuendusi, mis viivad järgmiste koostöökohtadeni.

 

Uudise rubriigid: