24.05.2021

Endla lapsed osalesid lasteaedade spordipäeval

Tartu Spordiselts Kalev, Tartu Lasteaed Helika ja Tartu linn kutsusid sel õppeaastal kõiki lapsi osalema “Lasteaedade spordipäeval”.

Igal aastal on Tartu linna ja maakonna lasteaedade spordipäeval osalenud üle 1000 lasteaialapse. Sellel aastal peeti suurt spordipäeva natuke teistmoodi - tehti sporti ühise juhendi järgi, igaüks oma lasteaias. 

Spordipäevast võtsid liikumisõpetaja Marjet Salmari juhendamisel osa ka Endla lasteaia lapsed. Spordialad olid huvitavad ja pakkusid põnevust kõikidele lastele. Aladest olid esindatud: paigalt kaugushüpe, täpsusvise terakotikesega maas olevatesse rõngastesse, osavusteatejooks ja ristkeks. Spordipäeva lõpus said kõik osalejad endale diplomi, millel olid kirjas nende tulemused. 

Suur tänu Tartu linnale, Tartu Spordiselts Kalevile ning Tartu Lasteaed Helikale niivõrd vahva sündmuse korraldamise eest! Ja muidugi suur aitäh meie liikumisõpetajale Marjetile ettevõtmise eest ja meie tublidele sportlastele! 

Järgmise spordipäevani!