17.04.2019

Endla lasteaed osaleb avalike teenuste delegeerimise ja koosloome programmis

Tallinna Endla lasteaed osaleb MTÜ Endla Koostöökogu eestvedamisel ja Tallinna Linnavalitsuse partnerlusel avalike teenuste delegeerimise ja koosloome arenguprogrammis.

Endla lasteaed koostöös MTÜ Endla Koostöökogu ja KOV-iga kandideeris Sotsiaalministeeriumi poolt korraldatud koosloome programmi, pääsesime 6 meeskonna hulka, kellel on võimalus oma ideed arendada ja disainida ekspertidega koostöös. Sotsiaalse innovatsiooni laborile esitati avaldus  01.03.2019 “Avalike teenuste delegeerimise ja koosloome arenguprogrammi”. 17.04 toimus esimene kontaktõppepäev, millel osalesid KOVi esindaja Angela Reinlaid, lasteaia esindaja Grüüne Ott ja MTÜ Endla Koostöökogu esindaja Johnny Calde ja juhatuse liige Liina Sügis. Ees on ootamas veel 2 kontaktõppepäeva - 9.mai ja 6.juuni. Meie eesmärk on piloteerida huvihariduse kättesaadavust kuni 7-aastaste lastele Eesti haridusruumis Endla lasteaia näitel. Koostöös kogukonnaga luua mudel ja jagada prakitikat, mida on võimalik rakendada erinevates omavalitsustes, kui ka riiklikul tasandil. Loodame, et sellest algatusest sünnib õiglane haridusruum ja huvihariduse poliitika kõikidele lastele olenemata vanusest ja piirkondlikust kuuluvusest. Tänases haridusruumis sõltub kuni 7 aastaste laste huviharidus vaid perede majanduslikust võimekusest, mis pole parim lähtekoht laste võrdsete võimaluste valguses.

57624905_2357660161176655_7847354838378610688_n.jpg