25.11.2021

Endla lasteaia lapsed osalevad projektis “Multikultuurne ja musikaalne Tallinn”

25.ndal novembril oli Endla lasteaias siginat-saginat. Muusikasaali oli üles pandud kaamerad, mikrofonid, prožektorid. Pidulikult riietatud Sipsikute ja Mõmmide lapsed said jäädvustada laule nii eesti kui vene keeles. Ikka selleks, et vene emakeelega laps saaks paremini eesti keele selgeks ning tunneks, et ka tema päritolu on väärtustatud.

Täname Sipsiku ja Mõmmi rühma meeskondi, Endla lasteaia juhtkonda laste toetamise ja juhendamise eest ning eriline tänu meie muusikaõpetaja Kerstile selle imelise võimaluse loomise eest ja lastele mõeldud loominguga nende keeleoskuse arendamise eest!

Ühtne ja koostöine kogukond tagab lapse eduelamuse!

Mis on “Multikultuurne ja musikaalne Tallinn”? Projekti idee sai alguse märkamisest, et multikultuurses lasteaias on eesti keelest teise emakeelega laste integreerimisel väga olulisel kohal laulurepertuaar. Läbi laulu täieneb lapse eesti keele sõnavara märkimisväärselt. Kaasatud lapsed õppisid laulu selgeks esmalt oma emakeeles (antud juhul siis vene keeles), mõistes tekstiga edastatud  tähendusi  ja väärtuseid  ning hiljem eesti keeles. Projekti autor on Endla lasteaia muusikaõpetaja ja laulukirjutaja Kersti Kuusk. 

Projektis osalevad kõigi 8 Tallinna linnaosa lapsed (igast linnaosast 1 lasterühm). Projekti on toetanud Tallinna Haridusamet.

259998539_299666275357268_1930656621857813248_n.jpg260762503_588148552298372_1509885190830066439_n.jpg