19.03.2020

Endla õpiruumi kaks nädalat perioodil 16.03-27.03

Endla meeskond tänab kõiki peresid, kes on oma lapse ja pere ja meeskonna tervise huvides korraldanud oma lastehoiu ja tööülesanded üleriigilisest kriisiplaanist lähtuvalt ja ennetusmeetmeid arvestavalt - AITÄH!

Esmaspäevase, 16.03.2020 seisuga on rühmaõpetajad võtnud ühendust kõikide peredega ja kaardistanud ära enda perede vajadus lasteaia teenuse osas. 2 nädala jooksul tagame lasteaia teenuse. 

Endla lasteaia töökorraldus järgmiseks 2 nädalaks: 

 • Avatud on 1 rühm I korrusel
 • korraga on tööl 1 õpetaja ja 1 õpetaja abi ja lasteaia juht 
 • lasteaed on avatud E-R 07.00 - 19.00, et tagada ühiskonnale vajaduspõhise teeninduse ja kõik kõrge riskiga ametite esindajad (arstid, politseinikud, päästjad, müüjad jt.), kellel puudub võimalus teha kaugtööd.
 • 0-korrus on suletud
 • Majja sisenemine toimub ainult kas peauksest või 1. rühma garderoobi kaudu, maija pääsemiseks tuleb vajutada klahv nr 1
 • Sööme köögis toitlustaja info 16.03 et erimenüül olijate vajadusi nad 2 nädalat ei suuda rahuldada, seoses toidu tarne muutusega 
 • Kõikide rühmade-telefonidele vastatakse I rühmast
 • 2 nädala jooksul perede poolt teavitatud võimalike lasteaias käivate laste vanemate kontaktid on antud I rühma ja samuti ka rühmade kohalolu tabelid
 • Meeskond, kes teeb kaugtööd - loeb ELIISi infot iga päev 10.00

Kaugtöö ülesanded õpetajatele on: 

 • õpetajad täiendavad, nõustavad perede kodutegevuste tabelite soovitusi 
 • teevad laste arengukaartide sissekandeid igale lapsele Eliis keskkonnas st ettevalmistavad tegevused arenguvestluste läbiviimiseks
 • lõpetav rühm koostab koolivalmiduskaarte jms lasteaia lõpetamisega seotud dokumentatsiooni
 • meeskondadel, kellel on valmidus pidada peredega kokkuleppel hangouts või messenger vahendusel arenguvestlusi, siis teevad seda perega leppelisel ajal
 • muusika ja liikumisõpetajad kannavad laste kontodele eakohase arengu sissekandeid või siis eriilmelisuse märke
 • lasteaeda on tellitud Tallinna Õppenõustamiskeskuse logopeed, kelle külastusvisiit lükkub edasi, kuid sisend lapse kõne kirjelduse osas on vaja rühma õpetajate poolt esitada ELIIS keskkonnas lasteaia juhtkonnale ja logopeedile
 • ELIIS keskkonnas 2 nädala plaanide peatamine ja edasine tegevuste kavandamine alates 30.03 arvestades mai kuu sündmuseid lasteaias
 • lasteaia siselehe rühmade sisend märts 2020
 • rahulolu küsitluste redigeerimine - google drive platvormil
 • õppeaasta kokkuvõtete ettevalmistavad tegevused - google drive platvormil
 • lasteaia SH ja motivatsioonisüsteemi ja töörühmade tegevuskavade koostamine ja redigeerimine - google drive platvormil

 • Toitlustaja info: Seoses väljakuulutatud eriolukorraga riigis, oleme sunnitud sulgema lasteaedades olevad köögid. Alates 17.03.2020 toimub toidu tarnimine lasteaedadesse. Antud olukord on väga kriitiline, mis tõttu ei saa võtta me arvesse erinevate allergikute soove, seega praegusel hetkel ühelegi allergikule spetsiaalset toitu väljastamist ei toimu. Samuti võivad kokad muuta jooksvalt menüüd, seega palun arvestada, et saadetud menüü ning kohale transporditud toit ei pruugi olla samad. Vabandame võimalike ebamugavuste pärast! 
 • 2 nädala jooksul, viiakse rühmades läbi aurupuhastiga vaipkatete ja kanga pindade puhastamine
 • Magamine toimub 2 nädalat saalis rühmast väljas, et saaks uneajal teha vajalikke puhastustöid ja desinfitseerimisi
 • Endla meeskond on koostanud peredele ja lastele IDEID, MÄNGE JA TEGEVUSI LASTEVANEMATELE PERIOODIKS 16.03-27.03, mis on leitavad siit lingilt https://docs.google.com/document/d/1DHhbWLeA0uf0rxpz9b7Frhzzuh2x2Plq_fyT7iH-cFA/edit
 • Kriisi perioodil on õpiruumist eemal vabatahtlikud ja kõrge terviseriskiga meeskonna liikmed - kaugtööl.  
 • Jätkuvalt kriisiperioodil õpiruumis märgatava köha, nohu haigusnähtude ilmnemisel suunatakse laps või töötaja koheselt koju ja õpiruumi tagasitulek toimub perearsti loal.

Täname kõiki Endla õpiruumi peresid, kes juba on leidnud parima lahendi oma laste ja enda tervise hoidmisel ja andnud teada, et jäävad kaheks nädalaks eemale.

 

Info edastas heade soovidega

Endla meeskond 

Hetkel on “meie kodu meie kindlus” püsige KODUS ja TERVED!

Uudise rubriigid: