01.09.2021

Esimene september algab ENDLAS rõõmu sõnumitega

Eilse tööpäeva lõpul saabus lasteaia postkasti teade Tallinna Haridusametilt, kus sooviti head uut algavat õppeaastat kõigile ja kuulutati välja uue õppeaasta alguseks Tallinna tunnustavad haridustöötajad ja -teod 2021. Tunnustused antakse üle 8. oktoobril toimuval Õnneliku õpetaja galal.

Endla õpiruumi kolleegidel, lastel, peredel ja meie sõpradel on siiras heameel, et 

  • Tallinna Aasta lasteaiaõpetaja 2021 tunnustuse pälvis Sipsikute rühma õpetaja MAILI ARMULIK. Maili on Endla Lasteaia staažikaim töötaja. Ta on hooliv, konfliktivaba, lugupidav õpetaja lastele ja partner kolleegidele, professionaalne ning lapsest lähtuv õpetaja.Tänases, Eesti haridusruumis, kus vanaemad on kõik nii nooruslikud ja oma lastelaste jaoks veel tööealised ning hõivatud, kus tavaliselt jõutakse panustada lastelaste laste kasvatamisse alles siis, kui ollakse pensioniikka jõudnud ja seda ka juhul, kui tervis veel võimaldab siis on ülimalt oluline kohata eluterveid ettevõtlikke professionaalseid “õpiruumivanaemasid” lasteaias nagu MAILI kellel jagub lahkust, oskust ja kogemust nõustada peresid, märgata laste arengu seisukohalt olulisi muutuseid või sekkumisvajadusi ning kes on näinud Eesti lapsi alushariduses pea 40 aastat ... ainult tema teab teab mis on muutunud ja kuidas need muutused on meid mõjutanud. Maili on näinud Eesti LAPSI, olles praktik ja kohtudes lastega rühmas igapäev viimased 38 aastat. Tema õpiruumis on olnud tänased noored vanaemad/vanaisad, emad/isad ja kõikaeg eelkooliealised lapsed

  • Tallinna Noor õpetaja 2021 tunnustuse pälvis LIINA SÜGIS, kes emapuhkuse jooksul tegutses eelkooliealiste laste, huvihariduses robootika õpetajana Tallinna Kunstikoolis. Liina on oma isikliku eeskujuga õpetaja maine kujundaja, kes inspireerib ja innustab õppijaid oma loodud õpiruumiga, kus valitseb väärtuspõhine koostöö ja iga osalejale võimaldatakse personaalset eesmärgipüstitust. Ta on ennasjuhtiv õppija, kes läbis TLU mentorkoolituse, et rakendada seda oma igapäevatöös nii meeskonna, perede, kui lastega. Liina on särav loov ja südamlik huviringiõpetaja, kes  on pakkunud konstruktiivset koostööd, lastele,  lastevanematele ja kolleegidele. Ta on julge, ettevõtlik, südamlik hooliv kaaslane, kelle sõnade taga on alati parim kavatsus, et LASTEL OLEKS PARIM ÕPIPÄEV.

Rõõmustame üheskoos meie tunnustatud õpetajate üle ja oleme õnnelikud ka Tallinna Linnapea poolt saadetud tänu ja tunnustamissündmuse nimeliste kutsete eest, meie tegusatele staažikatele õpetajaabidele, kes lähevad  Eesti taasiseseisvumispäeva pidulikule tähistamisele reedel, 03. septembril 2021 kell 18.00 Tondiraba jäähalli.

  • Annika Raaper on südamlik pika kogemusega õpetajaabi, kes kujundab läbi oma igapäevase tegevuse Endla laste-,kolleegide- ja lapsevanemate väärtushinnanguid. Teda iseloomustab pühendumus, hoolimine, heatahtlikkus, lugupidamine  kolleegide perede vastu ja loomulikult suur armastus hoolimine laste vastu. Annikal on oskus saavutada lastega koostöö luues ruumi ka eripära toetamiseks ja arenguks, osaledes aktiivselt õppetöö läbiviimisel. Annika meeskonnakaaslased on öelnud, et  ta on parim kaaslane, keda üks õpiruum endale tahta võiks!
  • Niina Kovalenko on lahe hea huumorisoonega stiilne kolleeg, kes rikastab laste päevi oma multikultuursete naljade ja ütlustega. Ta on alati heatujuline naeratav ja tema vastus sulle, kui küsid kuidas läheb on “Paremine kõigist” mis kõlab küll vene keeles ehk paremini aga tähendus on sama. Tal on oskus elu üle nalja visata ja otsida igast olukorrast positiivset nooti. Niina on rühma tähelastele parim näitleja, kaaslane ja lohutaja. Meie meeskond on Niina kohta öelnud, et Endla pole Endla, kui siin poleks Niinat.
  • Rita Goncharova  on suhtlussilla looja meeskonna liikmete ja , laste ja perede vahel, kuna tema emakeel pole Eesti keel oskab ta suurepäraselt asetada ennast teiste kingadesse ja aidata keelelõksus olevad lapsed või meeskonnakaaslased lahkel toetaval moel meie kõigiga dialoogi. Lapsed ja meeskona kaaslased tunnevad ennast Ritaga koostöös turvaliselt. Rita on Endla õpiruumi väärtuste kandja andes kõikidele tegutsejatele võimaluse olla uhke oma rahvuse ja päritolu üle. Meeskond ja pered on öelnud, et seni kuni meega koos tegutseb “meie Rita” on meiega kõik korras!

Õnnitleme kõiki, kes meie meeskonna liikmeid märkasid ja andsid sisendit tunnustamisele esitamiseks, tunneme rõõmu tunnustatud meeskonna liikmete, õpetajate, haridusjuhtide, hariduse sõprade ja tegijate üle!