25.08.2021

Endla pered on algavaks uueks õppeaastaks valmis

Augusti viimastel nädalatel toimusid lastevanemate koosolekud, kus kõigi 4 rühma pered said anda sisendit algavaks uueks hooajaks. Avaldati tänu tehtu eest ning mõeldi ühiselt edasistele väljakutsetele õpiruumis.

Kõige enam tänati õpiruumi rõõmsa päeva loomise eest, mis on olnud meie kõigi Endla Kogukonna (pered, lapsed, meeskonna liikmed, sõbrad, koostööpartnerid) ühine panus. Avaldati tunnustust meeskondadele suhtlussildade loomise eest, kus arenguvestlused, rahuloluküsitlused, ümarlauad, arutelud toimusid veebi vahendusel või telefoni teel, kus õpiruumi info vahendamiseks toetasid meid Eliis keskkond ja eravestlused õpetajatega, mis kõik toetas distantsil olles õpiruumiga ühtse sammu loomist samuti ka rühmapõhine Facebooki grupp või lasteaia siseleht “Enda Endla”.

Pered on tänulikud huvihariduse piloodi ellu kutsumise eest ja selle nähtavaks tegemise eest. Lapsevanemad soovivad, et sellist kogemust saaksid ka teised Tallinna haridusruumi lasteaiad, nagu üks isa ütles: “See oli võimas ja nii võikski huviharidus üles ehitatud olla”.

Väljakutsetena jäid kõlama valitsev riiklik olukord ja piirangud, huvihariduse jätkumine ja õpipäeva disain, kus soovime rohkem olla õues ja koos leida lahendusi vaikse aja tegevusteks või vabamäng õues, mis võiks olla lahendatud tegevuskeskustena või pakkuda täiendavat aktiivset liikumist lapsele.

Uuele õppeaastale läheme vastu õpiruumi tervist hoidvalt vaktisneeritud meeskonnaga ja peredega suhtlemisel juhindume Covid-19 tõkestamise kavast. Õpiruumi tulles oleme terved, kui soovime maskivabalt õpiruumis suhelda siis vahendame oma terviseinfot õpiruumiga (peredel on valikuvabadus edastada digitõend lapse rühma). Juhul kui õpiruumil terviseinfo puudub, siis valime turvaliseks suhtlemiseks teisi võimalusi, nt õues, telefoni või veebi teel, õpiruumi sisenedes kanname kaitsevahendeid, järgime 2x2 m distantsinõuet ja lapsevanem/külaline ei jää õpiruumi kauemaks kui 15 minutit.

Uudse võimalusena oli sel korral peredel võimalik osaleda lastevanemate koosolekul ZOOM keskkonna vahendusel reaalajas. Läbi kõikide koosolekute jäi kõlama ootus algavale aastale, et elamused ja sündmused ei jääks ära. Elame tänases hetkes, kus piirangutes on piisavalt tegevusruumi ja tunneme õpipäeva tegevustest jätkuvat rõõmu!

Meie ühine selle aasta sündmus saab olema juba 15.09.2021, kui lasteaial täitub 69 aastat ja oleme meie AIAS turvaliselt koos lastega, kus esinemiseks on loodud vabalava nii peredele, lastele, kui ka meie haridusruumi sõpradele.

IMG_2944

Soovime meile kõigile toredat koostöist algavat aastat