10.02.2020

Endla võõrustas külalisi Hollandist Hanze ülikoolist

07.02.2020 külastas Endla lasteaeda Hanze ülikooli õpetajakoolituse “MASTER TALENT” magistriprogrammi www.hanze.nl/mastertalent üliõpilased ja programmijuht Marielle van den Hul-Kuijten.

Programmi inspireeriva moto  “SHARE YOUR TALENT, MOVE THE WORLD” taga oli õppereisil osalenute huvi Eesti haridusruumi võimekuse või praktikate vastu, mis toetavad õpetaja/õppija andekust või ande arengut ning mitmekesisust õpiruumis.

Endla lasteaias jäi külaliste fookusesse meeskonnatöö ja kogukonnakultuur, kus iga täiskasvanu lähtuvalt personaalsest oskusest ja tugevusest saab toetada laste eripära või aidata kaasa lapse päeva õnnestumisele, k.a. lapsevanemad. 

Kõrgendatud huvi tekitas Endla ja Tallinna Kunstikooli huvihariduse piloodi 4 õppekava arendus ja praktikasse rakendamine, dokumenteerimine kasutusel oleva õppetöö dokumneteerimise ELIIS platvormil ja loodud tegevuste ajajoon. Tunnustati loodud süsteemi, mõtestatud struktuuri, kus huviharidus on õpi-päeva osa, mis seostub õpiruumis toimuvaga ning loob lastele võimaluse nende huvist lähtuvalt süvenemiseks neljal suunal (Loodus, Teadus, Muusika ja Kultuur ).

Magistriprogrammi tegevpraktikud ja programmijuht tõid välja Endla huvihariduse piloodi suurima võimaliku kasuteguri, milleks on õppijale loodud teadlikult kavandatud keskendumist või mõttetööd võimaldav õpipäev,   kus tegevused pole hakitud 20-minutilisteks aktsioonideks, mida juhendavad persoonid erinevatest organisatsioonidest, kes võivad küll olla talendid, kuid pedagoogiline ettevalmistus ja kvaliteet on kaheldav ja kelle tegevusest õpiruumi pedagoogidele või ka vanemate ei jää tagasisideks rohkem kui - tubli:)

Ilmselt on see Eesti ja Hollandi tänane ühisosa, kuidas luua ruumi õppijale nii eelkoolieas kui põhikooli astmes keskendumiseks õppija huvist lähtuvalt. Kuidas teadlikult suunata ja mitte minna kaasa ühiskonna ootus-survega, kus õpruumi tegevused peavad olema tohutult atraktiivsed, innovaatilised või lapsed osalevad 5-6 huvitegevuses ning ettevalmistus programmides juba enne kooli, kuid kõige selle kireva virr-varri taga unustatakse ära laps ja tema areng. Selles aitab meid hoidev kogukonna kultuuri loomine ja teadlikkuse tõstmine, koostöö peredega ning avatud julge dialoog läbi lihtsa küsimuse - Mida lapsed sellest võidavad?

Täname imelisi külalisi avardava vestluse ja värskendava fookusteema tõstatamise eest. Oleme õnnelikud loodud tutvuse ning uute kontaktide loomise eest ja loodetavasti jätkub meie koostöö edaspidi juba vestluses kõlama jäänud teemadel ja ühishuvil.

Uudise rubriigid: