14.09.2021

Endlas "MÄNGITAKSE" aga mitte tulega

14.09 läbis Endla lasteaia meeskond järjekordse kaheetapilise evakuatsiooniõppuse PriErka OÜ poolt, kuidas olla tulest targem ning kuidas käituda tulekahju korral. Esimene osa oli teoreetiline e-õpe formaat, mille lõpus tuli läbida iseseisev test.

Lapsed ja meeskond kogesid avatud tule ohtlikkust läbi praktilise õppuse, kuidas käsitleda tulekustutid ning kuidas hädaolukorras operatiivselt tegutseda ning lastele kinnistus teadmine, et tulega ei mängita.  

Täname jätkuva koostöö ja instrueerimise eest PriErka OÜ'd, tänu kellele on Endla lasteaias teadlikud töötajad, kes oskavad oskuslikult käituda ootamatutes situatsioonides.