22.04.2022

Energia avastuskeskuse külastamine

Aprillis 2022 Lasteaia Ojake 11.rühm külastas Energia avatuskeskus

Lapsed tutvusid erinevate valgus- ja elektriallikatega, vaatasid luubiga mõnda planeeti ja kuud. Veel nad nägid viltuses peeglites enda pilti.
Eriti avaldasid lastele muljet välgudemonstratsioonid ja eksperiment, mil lapsed "kogesid" staatilise elektri seaduspärasusi, millest selle sõna otseses mõttes, tõusevad juuksed püsti.