13.01.2022

Energiahinna hüvitise taotlemisest

Kontaktide vähendamiseks seoses COVID-19 olukorraga soovitame esitada taotlus internetis aadressil: taotlen.tallinn.ee

• 𝗘𝗻𝗲𝗿𝗴𝗶𝗮𝘁𝗼𝗲𝘁𝘂𝘀𝗲 𝘁𝗮𝗼𝘁𝗹𝗲𝗺𝗶𝗻𝗲 𝗧𝗮𝗹𝗹𝗶𝗻𝗻𝗮𝘀 𝘁𝗼𝗶𝗺𝘂𝗯 𝗮𝗹𝗮𝘁𝗲𝘀 𝟭𝟳.𝟬𝟭.𝟮𝟬𝟮𝟮.

• 𝗞𝘂𝗶 𝘁𝗮𝗼𝘁𝗹𝗲𝗷𝗮 𝗲𝗶 𝘀𝗮𝗮 𝗲𝘀𝗶𝘁𝗮𝗱𝗮 𝗱𝗼𝗸𝘂𝗺𝗲𝗻𝗱𝗶𝗱 𝘁𝗮𝗼𝘁𝗹𝗲𝗻.𝘁𝗮𝗹𝗹𝗶𝗻𝗻.𝗲𝗲 𝗸𝗲𝘀𝗸𝗸𝗼𝗻𝗻𝗮𝘀, 𝘃𝗮𝗶𝗱 𝘀𝗼𝗼𝘃𝗶𝗯 𝘁𝘂𝘂𝗮 𝗻𝗲𝗲𝗱 𝗽𝗮𝗯𝗲𝗿𝗸𝗮𝗻𝗱𝗷𝗮𝗹 𝗠𝘂𝘀𝘁𝗮𝗺𝗮̈𝗲 𝗟𝗶𝗻𝗻𝗮𝗼𝘀𝗮 𝗩𝗮𝗹𝗶𝘁𝘀𝘂𝘀𝘀𝗲 (𝗘. 𝗩𝗶𝗹𝗱𝗲 𝘁𝗲𝗲 𝟭𝟭𝟴), 𝘀𝗶𝗶𝘀 𝘀𝗲𝗹𝗹𝗲𝗸𝘀 𝗽𝗲𝗮𝗯 𝗿𝗲𝗴𝗶𝘀𝘁𝗿𝗲𝗲𝗿𝘂𝗺𝗮 𝘃𝗮𝘀𝘁𝘂𝘃𝗼̃𝘁𝘂𝗹𝗲 (𝗻𝗶𝗶 𝘀𝗮𝗮𝘁𝗲 𝗼𝗺𝗮 𝗮𝗲𝗴𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗲𝗺𝗶𝗻𝗶 𝗽𝗹𝗮𝗻𝗲𝗲𝗿𝗶𝗱𝗮 𝗷𝗮 𝘃𝗮̈𝗹𝗱𝗶𝘁𝗲 𝘁𝘂𝗻𝗴𝗹𝗲𝗺𝗶𝘀𝘁).

• 𝗘𝗲𝗹𝗿𝗲𝗴𝗶𝘀𝘁𝗿𝗲𝗲𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗲 𝘁𝗼𝗶𝗺𝘂𝗯 𝗮𝗹𝗮𝘁𝗲𝘀 𝟭𝟬.𝟬𝟭.𝟮𝟬𝟮𝟮.

• 𝗩𝗮𝘀𝘁𝘂𝘃𝗼̃𝘁𝘁 𝗹𝗶𝗻𝗻𝗮𝗼𝘀𝗮𝘃𝗮𝗹𝗶𝘁𝘀𝘂𝘀𝗲𝘀 𝗸𝗼𝗵𝗮𝗽𝗲𝗮𝗹 𝘁𝗼𝗶𝗺𝘂𝗯 𝗮𝗶𝗻𝘂𝗹𝘁 𝗲𝗲𝗹𝗿𝗲𝗴𝗶𝘀𝘁𝗿𝗲𝗲𝗿𝗶𝘁𝘂𝗱 𝗮𝗷𝗮 𝗮𝗹𝘂𝘀𝗲𝗹 𝗘-𝗡 𝗸𝗲𝗹𝗹 𝟵.𝟬𝟬-𝟭𝟮.𝟬𝟬 𝗷𝗮 𝟭𝟯.𝟬𝟬-𝟭𝟲.𝟬𝟬.

• 𝗥𝗲𝗴𝗶𝘀𝘁𝗿𝗲𝗲𝗿𝗶𝗺𝗶𝘀𝗲𝗸𝘀 𝗵𝗲𝗹𝗶𝘀𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗻𝘂𝗺𝗯𝗿𝗶𝗹 𝟲𝟰𝟱 𝟳𝟱𝟲𝟲.

Kas ja kui palju teie pere toetust võiks saada, saab kontrollida kalkulaatori abil rahandusministeeriumi koduleheküljel: www.rahandusministeerium.ee/et/energiakulude-huvitamine 

𝗠𝗶𝗹𝗹𝗶𝘀𝗲𝗱 𝗱𝗼𝗸𝘂𝗺𝗲𝗻𝗱𝗶𝗱 𝗲𝘀𝗶𝘁𝗮𝗱𝗮?

Energiahinna hüvitise taotlejal tuleb edastada toetuse saamiseks kuludokumendid, mille osalist kompenseerimist soovitakse ja kust on näha energiatarbimise kogukulu ja tarbitud energia kogus:
• Elekter (sh on elektri kogukulu märgitud arvel 𝗲𝘂𝗿𝗼𝗱𝗲𝘀 ja maht 𝗸𝗪𝗵-𝘀 või 𝗺𝗪𝗵-𝘀)
• Gaas (sh on gaasi kogukulu märgitud arvel 𝗲𝘂𝗿𝗼𝗱𝗲𝘀 ja maht 𝗺𝟯)
• Kaugküte - juhul, kui taotleja elab konkurentsiametiga kooskõlastatud kaugkütte piirhinnaga piirkonnas, peab arvel kajastuma 𝗸𝗼𝗴𝘂𝗸𝘂𝗹𝘂 𝗲𝘂𝗿𝗼𝗱𝗲𝘀. Lisaks peab olema arvelt tuvastatav 𝗸𝗮𝘂𝗴𝗸𝘂̈𝘁𝗲𝘁 𝗽𝗮𝗸𝗸𝘂𝘃 𝗲𝘁𝘁𝗲𝘃𝗼̃𝘁𝗲 𝗷𝗮 𝘃𝗼̃𝗿𝗴𝘂𝗽𝗶𝗶𝗿𝗸𝗼𝗻𝗱 (nt Adven Eesti AS Põhja-Tallinna võrgupiirkond).

• Juhul kui taotleja ei ela konkurentsiametiga kooskõlastatud kaugkütte piirhinnaga piirkonnas, peab arvel kajastume 𝗸𝗮𝘂𝗴𝗸𝘂̈𝘁𝘁𝗲 𝗸𝘂𝗹𝘂𝗱 𝗲𝘂𝗿𝗼𝗱𝗲𝘀 ning 𝗸𝘂𝘂 𝗸𝗲𝘀𝗸𝗺𝗶𝗻𝗲 𝘃𝗼̃𝗶 𝗸𝘂𝘂 𝗹𝗼̃𝗽𝘂 𝘀𝗲𝗶𝘀𝘂𝗴𝗮 𝘂̈𝗵𝗶𝗸𝘂𝗵𝗶𝗻𝗱 (𝗸𝗪𝗵 𝘃𝗼̃𝗶 𝗠𝗪𝗵) 𝘁𝗮𝗼𝘁𝗹𝘂𝘀𝗲𝗴𝗮 𝗵𝗼̃𝗹𝗺𝗮𝘁𝘂𝗱 𝗸𝘂𝘂𝗹 𝗷𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟭. 𝗮𝗮𝘀𝘁𝗮 𝗷𝗮𝗮𝗻𝘂𝗮𝗿𝗶𝘀. Täpsustava info saamiseks pea enne taotluse esitamist nõu energiatoetuse infoliiniga (600 6300) ja seejärel pöördu oma korteriühistu.

𝗡𝗕! 𝗞𝗶𝗻𝗱𝗹𝗮𝘀𝘁𝗶 𝗸𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹𝗹𝗶𝗴𝗲 𝗼𝗺𝗮 𝗮𝗿𝘃𝗲𝘁! Kui arvel on elektri, gaasi või kaugkütte andmed esitatud muul moel, pöörduda enne taotluse esitamist oma korteriühistu poole ning paluda väljastada arve, millel on energiakulud märgitud eeltoodud viisil.

Mustamäe Linnaosa ValitsusUudise rubriigid: