26.11.2020

Ennetame ja tõkestame COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikut lasteaias

Head lapsevanemad!
Lasteaia kriisimeeskond arutas meetmeid, et ennetada ja tõkestada COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikut lasteaias.

Kriisimeeskonna koosolekul 25.11 otsustati:

Lasteaia töötajatel on kohustuslik kasutada isikukaitsevahendeid (visiir/kaitsemask).

Lasteaias toimub laste vastuvõtmine ja üleandmine õues, halva ilma või erijuhtumite korral välisuksel või eeskojas. Laste vastuvõtmisel õpetajad vaatavad üle laste tervisliku seisundi ja peale laste vastuvõtmist kraadivad lapsi kontaktivaba kraadiklaasiga rühmatoas. Kui laps on haige, siis on õpetajal õigus laps koju saata.  Lapsevanematega suhtlemisel järgitakse 2+2 nõuet.

Muusika- ja liikumistegevused toimuvad rühmaruumis või õues.

Lasteaia huvitegevused on peatatud 1. detsember kuni 31. detsember 2020.

Jõulupidu toimub igal rühmal eraldi, ilma lapsevanemateta. Lapsevanematel on võimalik jõulupidu reaalajas jälgida Zoomi keskkonnas.

 

Uudise rubriigid: