06.09.2017

Erakonnad ja valimisliidud esitasid kandidaadid jaoskonnakomisjonidesse

Tallinna Linnavolikogu valimistel soovib jaoskonnakomisjonide töös osaleda kokku 206 erakondade ja valimisliitude esindajat ning noort valimisvalvurit.

Enim jaoskonnakomisjonide liikmekandidaate – 64 - esitas Tallinna linna valimiskomisjonile Eesti Keskerakond.

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit on üles seadnud 37, Eesti Reformierakond 36, Sotsiaaldemokraatlik Erakond 31 ning Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 22 jaoskonnakomisjoni liikme kandidaati.

Jaoskonnakomisjonide töös soovib osaleda ka 11 valimisvalvurit, neli valimisliidu Vaba Tallinna Kodanik esindajat ning üks valimisliidu MEIE Tallinn esindaja.

2015. aasta märtsis toimunud Riigikogu valimistel osales jaoskonnakomisjonide töös 286 erakondade esindajat, kõige rohkearvulisemalt olid esindatud Eesti Keskerakond (90) ja IRL (85).

Valimisvalvurid on aktiivsed koolinoored, kes soovivad linnavolikogu valimiste läbiviimisest jaoskonnakomisjoni liikmena osa võtta. „Seekord kandideerivad jaoskonnakomisjonidesse lisaks erakondade ja valimisliitude esindajatele ka projektis Noored Valimisvalvurid osalejad,“ selgitas Tallinna linna valimiskomisjoni esimees Toomas Sepp.

„Meenutagem, et kohalike omavalitsuste valimistel saavad esmakordselt osaleda ka 16-17-aastased,“ ütles Sepp. „Jaoskonnakomisjoni töös osalemiseks vajavad alaealised vanema nõusolekut ning peavad valdama eesti keelt. Ja loomulikult on vajalik sajaprotsendiline valmisolek tööks nii valimispäeval kui ka eelhääletuse päevil.“