26.03.2020

Eralasteaia ja lastehoiuteenust kasutavad pered saavad esitada taotluse toetuse saamiseks

Tallinn otsustas eriolukorras toetada nii eralasteaias kui lastehoius käivaid lapsi samas mahus kui munitsipaallasteaedade lapsi, kes on kohatasust ajutiselt vabastatud. See tähendab, et teenuseid kasutavad pered säästavad nüüd eralasteaialt ja lapsehoiult 71,25 eurot kalendrikuus, mis on võrdne munitsipaallasteaedade laste vanemate kokkuhoiuga. Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus.

„Eriolukorras toetab linn kõiki lapsi võrdselt olenemata sellest, kas nad käivad lastehoius, eralasteaias või munitsipaallasteaias,“ sõnas linnapea Mihhail Kõlvart. „Peame oluliseks lasteaiateenuse osutamise jätkumist ka eriolukorra ajal, kuni ei kehtestata liikumispiirangut, sest paljud lapsevanemad peavad ka praegu tööl käima, et meie kõigi jaoks vajalikke teenuseid tagada.“

 Lisanduva toetuse vajadus on tekkinud asjaolust, et ka eralasteaias ja lastehoius käivate laste vanemate majanduslik seis võib olla eriolukorrast tingitud probleemide tõttu halvenenud. Täiendav toetus summas 71,25 eurot aitab tagada selle, et lapsed oleksid jätkuvalt asutustes hoitud ning lapsevanemate teenuse arved väiksemad.

Eralasteaias käivate laste puhul tuleb toetuse saamiseks esitada Tallinna Haridusametile taotlus ja õppemaksu tasumist tõendavad dokumendid. Lastehoiuteenuse puhul tuleb toetuse saamiseks esitada taotlus lapse elukohajärgse linnaosavalitsuse sotsiaalosakonnale. Mõlemaid toetusi makstakse kuni Tallinna Linnavolikogu uue otsuse tegemiseni.

Tallinna eralasteaiad pakuvad teenust ligi 800 lapsele, toetuse saajate hulka lisanduvad nüüd ka sajad lastehoidudes käivad lapsed.

Uudise rubriigid: