16.09.2021

Eralasteaia kohatasuvabastus alates teisest lapsest

Alates 1. septembrist 2021 toetatakse eralasteasutustes käivate laste vanemaid eralasteasutuse õppemaksu tasumisel vastavalt tegelikele kuludele täiskalendrikuu kohta teise ja enama lasteasutuses käiva lapse eest.

Õppemaksu tasumist toetatakse juhul, peres on kaks või enam last ning vähemalt üks lastest on eralasteaia nimekirjas ning teised era või munitsipaallasteaia nimekirjas ja kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil. Toetuse ülemmäär lapse kohta on võrdne koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määraga (2021. aastal 71,25€).

Eralasteasutustes käivate laste vanematel tuleb toetuse saamiseks esitada Tallinna Haridusametile teenuse kasutamisele järgneva kolme kuu jooksul taotlus ja õppemaksu tasumist tõendavad dokumendid.

Eralasteaia õppemaksu toetuse saamiseks tuleb vanemal esitada Tallinna Haridusametile (haridusamet@tallinnlv.ee):

Uudise rubriigid: