30.09.2021

Eralasteaia kohatasuvabastus alates teisest lapsest

Alates 20. oktoobrist saab hakata eralasteaedades käivate laste üks vanematest esitama iseteenistuskeskkonnas taotlusi teise ja enama lapse kohatasu teenuse hüvitamiseks.

 Seniajani võib taotlused saata elektrooniliselt haridusamet@tallinnlv.ee . 

Esimene väljamakse toimub 28. oktoobril ning edaspidi hakkavad väljamaksed toimuma kuu viimasel neljapäeval.

Eralasteaia õppemaksu toetuse saamiseks tuleb vanemal esitada Tallinna Haridusametile (haridusamet@tallinnlv.ee):

·       Digiallkirjaga taotlus Exceli formaadis

·       Eralasteaia õppemaksu arve

·       Arve tasumist tõendav maksekorraldus

Uudise rubriigid: