30.09.2015

Erasmus+ TEACH-projekti koolitusel õpiti paremini mõistma õpilasi

24.-25. septembril 2015 korraldas Tallinna Haridusamet Õpetajate Majas Erasmus+ projekti „Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine haridusasutustes – TEACH“ raames koolituse õpetajatele, õppejuhtidele ja direktoritele.

TEACH-projektis* osaleb Tallinna Haridusamet koos kolme lasteaia ja kolme kooliga septembrist 2014 augustini 2016.

Projekti koolitus koosneb kolmest moodulist. Koolituse eesmärkideks on analüüsida õpetajate tegevusi, õpetamisstiili ja sellega seotud põhimõtteid, anda õpetajatele teadmisi ja oskusi, mis aitavad mõista õpilaste vajadusi kompetentsuse, autonoomia ning seotuse järele.

Koolitusel käsitletakse, kuidas rakendada õpetamisstiile, mis õppijate motivatsiooni suurendavad ning millised on õpetajate võimalused toetada õpilaste psühholoogilisi baasvajadusi.

24.-25. septembril viidi läbi esimene moodul, mis keskendus õppimise mudelitele ja baasvajadusi arvestava õpikeskkonna loomisele. Koolitajad: Katrin Poom-Valickis ja Kaia Köster Tallinna Ülikoolist.

* „Translating and implementing Evidence based theory and Assessment into the Classroom practice to Heighten education for all”

 

Lisainfo:

Reet Nõmmoja
Tallinna Haridusamet
reet.nommoja @ tallinnlv.ee
tel 6404 979

Signe Hohensee
Tallinna Haridusamet
signe.hohensee @ tallinnlv.ee
tel 6404542

 

Uudise rubriigid: