20.10.2021

Euroopa Solidaarsuskorpuse programm - Vabatahtliku teenistus EstYES-i vahendusel

Meil on heameel teavitada, et Kiisupere lasteaia taotlus Euroopa Solidaarsuskorpuse projektile "Euroopa vabatahtlik teenistuses" sai akrediteeringu programmi lõpuni (31.12.2027). Alates 4. oktoobrist töötab meie lasteaias välisvabatahtlik. Koostöös organisatsiooniga MTÜ Noortevahetuse Arengu Ühing EstYES õnnestus meil pärast pikka kaalumist enda lasteaeda saada Saksamaa neiu Dortje Witt.

Dortje töötab Kiisupere lasteaias sõimemajas ning tema tuutoriks on Kaisukiisude õpetaja Ave. 1,5-3 aastased lapsed vajavad kõige enam täiskasvanute abi ja tähelepanu, seega on ta õpetajatele seal suureks abiks. Tal on võimalik osaleda rühma tegevuste planeerimisel ja vastavalt oma huvile ning võimetele ka tegevusi soovi korral läbi viia. 

Dortje on 18 aastane ning tema kauaaegne soov on olnud osa võtta vabatahtliku teenistusest. Tal on selles vallas juba ka natuke kogemusi - nimelt on ta aidanud ette valmistada ja läbi viia lastelaagreid. Ta räägib saksa keelt, inglise keelt, veidi ka prantsuse keelt ning on väga huvitatud ka eesti keele õppimisest. Lisaks on tema sooviks näha Eestimaad ning tutvuda meie kultuuriga. Dortje kirjeldab "I know how exhausting it can be to work with children, but also how fulfilling it can be and I have noticed how much joy it gives me personally."

Meie lasteaias on nüüd veel rohkem sära ja elevust ning positiivseid emotsioone tänu Dortjele! Omalt poolt teeme kõik selleks, et tal oleks meie keskel hea olla.

Projekti toetab Euroopa solidaasuskorpus ja organisatsioon MTÜ Noortevahetus Arengu Ühing EstYes.

erasmus+_noored_siniseltaustal.jpg

Vaata lisaks ka Sa Archimedese noorteagentuuri kodulehekülge www.noored.ee
MTÜ Noortevahetuse Arengu Ühing EstYES koduleht: www.estyes.ee.