07.06.2017

Erasmus+ projekt „Kaasavate õppemeetodite rakendamine klassis/rühmas“ jõudis lõpule

Tallinnas jõudis lõpule Erasmus+ projekt „Kaasavate õppemeetodite rakendamine klassis/rühmas“, milles osales kuus haridusasutust. Projekti koordineeris Tallinna Haridusamet.

Projekti eesmärgiks oli kaasava hariduse õpistrateegiate ja õppemeetodite rakendamine Tallinna Pääsküla Gümnaasiumis, Tallinna Läänemere Gümnaasiumis, Tallinna 21. Koolis, Tallinna Kadaka Lasteaias, Lasteaias Pääsupesa ja Lasteaias Nõmmekannike. Projekti koordineeris Tallinna Haridusamet.

Tallinna Kadaka Lasteaia õpetaja Maire Smirnov tutvustas projekti tegevusi ja tulemusi Tallinna lasteaiajuhtidele üle-linnalisel infopäeval 17. mail 2017.  

Projektis osalejaid kõnetas kõige enam rahvusvahelisel koolituskonverentsil Belgia hariduskeskuse esindaja Jan Coppietersi ettekanne „Efektiivne tagasiside. Õppimise eesmärkide ja konteksti olulisus tagasiside andmiseks“. Ettekandes toodi välja, kui tähtsad on õpetaja enda uskumused ja see, kuidas anda tagasisidet. „Pean ise väga oluliseks, et kõiki lapsi tuleb kaasata, motiveerida ja edasi püüdlema panna,“ ütles Maire Smirnov.

Projektis osalenud õpetajad Eve Sepper ja Kaja Cimolonskas toonitavad, et aasta läbi kestnud kaasava hariduse koolitustelt jäi eeskätt kõlama õpetaja isiklik eeskuju ning uskumused. See, mida ja kuidas õpetaja mõtleb ning elusse ja õpitavasse suhtub, mõjutab suuresti õpilaste tahet, motivatsiooni ning püüdlusi.

Et õpetaja saaks last toetada, peab ta ka ise kompetentne olema. Kadaka lasteaia õpetajad toovad välja õpetaja eeskuju olulisuse lastele eneseanalüüsi õpetamisel. Kuidas analüüsib õpetaja iseennast? Kuidas annab ta tagasisidet oma õpilastele? Mõelgem meie pedagoogide tüüptunnustusele: „Tubli!“ – üksi on see tühi sõna ega anna lapsele sisulist tagasisidet tema soorituse kohta. Õpetaja ülesanne on juhtida last oma tegevuse analüüsini – mis tal oma tegemises õnnestus, milles veel abi vajan jne. Õpetaja on see, kes läbi positiivsuse last suunab.

Lasteaed Nõmmekannike muusikaõpetaja Reet Ellermaa sõnul on meeskondlikud koolitused ühtlustanud arusaamu ning meetodeid lapse arengu toetamisel, aidanud püstitada selgepiirilisemaid eesmärke ja sõnastada tulevikuvisioone.

Projekti käigus viis iga osalev haridusasutus k.a märtsist aprillini läbi kogemusseminari, kus jagati kaasava hariduse praktilisi kogemusi ning projektis õpitut teiste asutuste õpetajate ja juhtkondadega. Näiteks lasteaed Pääsupesa õpetaja Alari Raieste eestvedamisel valmis kaasava hariduse projektina lastenäidend „Konnade retk”, Tallinna 21. Kooli haridustehnoloog ja õpetaja Signe Hohensee tutvustas kaasavaid meetodeid läbi robootika tegevuste ning Tallinna Pääsküla Gümnaasiumi õppejuht Merike Truu pakkus võimalusi erinevate ainetundide külastamiseks.

Eelmise aasta septembrist detsembrini toimus asutuste 4-liikmelistele meeskondadele kaasava hariduse koolituskursus koostöös Tallinna Ülikooliga. Koolituse etappide vahepeal tehti kodutöid, mille käigus integreeriti saadud teadmisi kooli ja lasteaia igapäevastesse tegevustesse.

Projekti alguses, 8.–11. juunil 2016 osalesid koolide ja lasteaedade esindajad rahvusvahelisel koolituskonverentsil „Teaduspõhine haridus“ Hispaanias, Granada Ülikoolis, millelt saadi ülevaade tõenduspõhiste uuringute tulemustest ja õpistrateegiatest, mis toimivad klassis ja rühmaruumis edukaks õpetamiseks ja õppimiseks.

Konverentsi suurimaks väärtuseks olid osalejate arvates kontaktid. „Hindan väga seda, et sain teha koostööd erinevate inimestega. Samuti leidsin konverentsil olles ja ettekandeid kuulates mõttekaaslasi,“ sedastas Maire Smirnov. „Teemad, mis ette kanti, olid tõesti väga huvitavad ja andsid uusi mõttteid ja ideid, kuidas oma tööd paremaks muuta. Oli ka teemasid, mis on tuttavad, aga justkui tuletasid oma olulisust meelde. Lisaks andis välislähetus julguse rohkem edaspidi proovida, olla aktiivsem ja mõelda suuremalt. Suurimat väärtust näen kogemuste ja teadmiste jagamisel teiste õpetajate, haridustöötajate ja aktiivsete kaasarääkijatega.“

 

Kontakt Tallinna Haridusametis:

Piret Lind, piret.lind@tallinnlv.ee

Reet Nõmmoja, reet.nommoja@tallinnlv.ee

Uudise rubriigid: