10.03.2017

Erasmus+ projekt „Me and Music“ („Mina ja muusika“)

2017.-2018. Aastal osaleb Tallinna Männi Lasteaed rahvusvahelises projektis „Me and Music“. Projekti eesmärk on väärtustada eelkooliealiste laste muusikaõpetust  lasteasutustes, jagada parimat kogemust, anda õpetajatele uusi mõtteid ja metoodilisi võtteid, et muusikaõpetuse kvaliteeti parandada. 

Loovus on lapse arengus väga tähtsal kohal ja muusikal on loovuse arendamisel suur osa. Muusikat saab väga edukalt seostada draamaõpetusega, mis omakorda arendab laste loovust, eneseväljendusoskust ja –julgust. Meie projekti koordinaatoriks on Latvijas Pirmsskolas mūzikas izglītības asociācija (Läti  eelkooli muusikaüpetuse assotsiatsioon) juhatuse liige Aija Ozola. Projekti partneriks on Tiszaföldvári lasteaed Vadárvácska Óvoda Ungarist.
Projekti käigus toimub 4 tööseminari: 1 Tallinnas, 1 Riias ja 2 Tiszaföldváris. Projekti vältel kogutakse kirjalikke ja digitaalseid muusikaõpetuse materjale erinevate muusikategevuste läbiviimisest, tutvustatakse neid osapooltele ning tehakse need osapooltele kättesaadavaks internetikeskkonnas.
Samuti viiakse kolmes riigis läbi muusikaõpetuse alane uurimus lasteaiaõpetajate hulgas.
Projekti osaliste esimene kohtumine toimus 27.-28. veebruaril Tallinnas. Koos külalistega vaatasime muusikategevusi Tallinna Männi Lasteaias ja Tallinna Paekaare Lasteaias. Avaseminar toimus Tallinna Männi Lasteaias, kus osalejad tutvustasid oma muusikaõpetuse alaseid põhimõtteid, metoodikaid ning eesmärke. Nii saime osalejatega tuttavaks ja leidsime, et meil on palju sarnast, aga ka rikastavaid erinevusi, millest õppida.
Järgmine projektis osalejate kohtumine on selle aasta juunikuus Tiszaföldváris.

Vt ka pilte siin.