27.02.2018

Erasmus+ projekti “Lifeboats full of hopes” lühiajaline õpilasvahetus Portugalis

19.–23. veebruaril 2018 osales Tallinna Humanitaargümnaasiumi esindus Erasmus+ projekti “Lifeboats full of hopes” kohtumisel Braga linnas (Portugal).

Kohtumisel osalesid üks või kaks õpilast koos õpetajatega partnerkoolidest Hollandist, Poolast, Kreekast, Küproselt, Eestist ja võõrustajariigist Portugalist. Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumist osales 8.a klassi õpilane Mark Kruglov, teda saatsid õpetajad Aleksandra Dubjagina ja Merle Pähn.  

Argumento de Escolas de Maximino koolis korraldatud kohtumise teemaks oli „Lühiajalised õpetamise ja õppimise tegevused õpilastele“ (Short term teaching and learning activities for pupils).

Kohtumise eesmärgiks oli süvendada õpilaste teadmisi pagulastega seotud probleemidest, panna neid kriitiliselt mõtlema, analüüsima ja järeldusi tegema, muutma nende stereotüüpe.

Eesmärgi saavutamiseks peeti ajurünnak pagulastega seotud väidete põhjal. Külalis- ja vastuvõtja riigi õpilased jaotati kahte rühma ning loosiga määrati, kas nad argumenteerivad esitatud väite poolt või vastu. Mängus oli 20 erinevat väidet, mis oli kokku pandud iga riigi kodutööna esitatud argumentidest. Peale väite esitamist oli õpilastel aega 3 minutut ajurünnakuks, et panna kirja oma poolt- või vastuväited. Õpilased jäädvustasid grupitööna kooli müürile projekti logo.

Portugali pagulasprobleemidest käis tutvustamas PAR- (Refugee Support Platform) esindaja, kes rääkis oma keskuse tööst ja toetusest pagulastele.

Õpilastele korraldati tutvumiseks draamamäng (ice breaking), kus nad etendasid skulptuure etteantud teemal. Mäng maandas pinged ning pani nad mugavustsoonist välja astuma.

Õpetajad arutlesid, mida projekti käigus on juba tehtud, jaotati ülesanded edasiseks tegevusteks ning pandi paika järgmise kohtumise ettevalmistuskava Hollandi jaoks. Tutvuti seal toimuva simulatsioonimänguga pagulaste teemal “Passages”. Samuti täpsustati kohtumise aeg Poolas.

Õpilastele ja õpetajatele oli ette valmistatud ka huvitav kultuuriprogramm Portugali ajalooga tutvumiseks (muuseum World of Discoveries, Braga ja Porto linna ajaloolised ja kultuurilised vaatamisväärsused), erinevate kooliastmete õpilaste õppetegevus ning HEV- ja sisserännanud õpilaste integratsioon koolis.

Projekti rahastab Euroopa Liidu programm Erasmus+.

Merle Pähn, Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium

Uudise rubriigid: