14.10.2020

Tugispetsialist

Alates sellest õppeaastast töötab meie lasteaias uus tugispetsialist eripedagoog Anett Kuris. Eripedagoogi ülesandeks on lapse arengutaseme kindlaks tegemine ja tema arengut mõjutavate tegurite välja selgitamine, õpetajate juhendamine ja nõustamine lapse arendustegevuse planeerimisel ja läbiviimisel ning rühma- või individuaaltundide ettevalmistamine ja läbiviimine asutuses.

Tema tööülesannete hulka kuulub ka keelelise toe pakkumine eesti keelest erineva emakeelega lastele, laste sotsiaalsete, verbaalsete, motoorika-alaste jm. oskuste omandamise/kinnistamise toetamine grupi- ja individuaaltegevustes.

Tema kontakt: