23.04.2021

Esimese haiguspäeva toetuse taotlusi on esitatud 1289

Tallinna linn maksab haiguslehele jäänud tallinlastele esimese haiguspäeva eest toetust 30 eurot – tänase seisuga on esitatud 1289 esimese haiguspäeva toetuse taotlust.

Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda kureeriv abilinnapea Betina Beškina sõnul maksab linn esimese haiguspäeva toetust selleks, et julgustada linlasi esmaste haigustunneuste tekkimisel kohe haiguslehte võtma. „Paraku on murekohaks viiruse levik perekondades ja töökohtades ning seda sageli just seetõttu, et inimesed käivad haigustunnustega tööl. Ent paraku ei soovi paljud haiguslehte võtta sissetuleku vähenemise pärast. Seega aitame esimese haiguspäeva toetusega viiruse leviku tõkestamise kõrval tagada linlastele kindlustunde oma igapäevaseks toimetulekuks ja hoida linlaste tervist,“ sõnas Beškina.  

Toetust makstakse tagasiulatuvalt alates 25. märtsist väljastatud haiguslehe alusel. Toetuse saamiseks peab inimene olema registreeritud Tallinna elanikuks. Taotlus esitatakse peale haiguslehe lõppemist ja haigusraha väljamaksmist. Hüvitise taotlust saab esitada linna e-teeninduses 24 tundi pärast seda, kui haigusleht on haigekassa poolt lõpetatud ja haigekassa on teostanud väljamakse. Haigekassa märgib haigusraha makstuks järgmise tööpäeva jooksul peale väljamakse jõudmist panka. Sellest tulenevalt kulub andmete jõudmiseks Tallinna linna e-teeninduse keskkonda 24 tundi. 

Arvestades kõrget nakatumisriski, palutakse kasutada e-teenindust, aga kui see ei ole võimalik, siis saab taotluse esitada ka e-kirja teel elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale või elukohajärgse linnaosa valitsuse teenindussaalis. E-kirjaga esitatud taotlus peab olema allkirjastatud digitaalselt. E-keskkonda saab siseneda riigi autentimisteenuse kaudu: ID-kaardi, mobiil-ID, Smart-ID ja EU eID-ga. 

Haigekassa andmetel alustatakse Tallinnas keskmiselt ühes kuus 25 000 töövõimetuslehte. Esimese haiguspäeva eest makstakse tallinlastele toetust aprillikuu lõpuni, kuid linn on vajadusel valmis meedet pikendama.

    

Uudise rubriigid: