06.12.2018

Esimese ideekorje kokkuvõte on valmis

Tallinna arengukava 2021+ ideekorje oli avatud 1. oktoobrist kuni 16. novembrini 2018. Esimese ideekorje kokkuvõte koos küsimuste ja vastustega on tänaseks koostatud ja kõigile tutvumiseks kättesaadav

Ideekorje sisu oli suunatud arengukava eesmärkide otsimisele ja arutamisele. Hea meel on selle üle, et saime terve hulga asjalikke ettepanekuid, millega on võimalik arengukava koostamisel edasi töötada. Samas, arvestades, et Tallinnas elab 1. novembri 2018 seisuga 453 328 inimest, on ideekorjes osalejate arv (ca 60 inimest) selgelt liiga väike ning peame ühiselt pingutama, et see kasvaks.

Ideekorje põhjal võib öelda, et kõige rohkem on inimestel südamel liikuvus linnas ja ka linna piiri taha. Liikuvust on võrreldud linna vereringega ning see seostub kõikide muude teemadega. Teise suure teemana kasvas välja linna roheluse temaatika. Elanikud soovivad, et rohelus võiks olla "meie ümber igalpool ja koguaeg". Viimane on oluline ka tervise seisukohalt - aktiivselt puhtas õhus liikuvad inimesed on tervemad.

Hariduse osas tehtud ettepanekud puudutasid eelkõige korralduslikku poolt. Ent oli ka sisulist: leiti, et õpikäsitlus peab muutuma kaasaegsemaks ja et on muuhulgas kooli ülesanne õpetada nii õpilastele kui lapsevanematele empaatiat. Sooviti kiusamisvaba kooli, millega me ei saaks mitte nõus olla. See on Tallinna koolides ka käsil, aga eks see võtab oma aja. Ideekorje raames tuli ka konkreetseid ruumilisi ideid ning erinevaid ettepanekuid linna juhtimise kohta.

Strateegiaüksus on kõik esitatud ettepanekud läbi töötanud ning nüüd uuritakse nende elluviimise võimalusi. Mõned ettepanekud on aga nii laiaulatuslikud, et vastused peavad küpsema arengukava koostamise käigus.

Lähemalt ideekorje küsimuste ja vastuste kohta loe ideekorje raportist siin.

Peatselt loosime välja ka ideekorjes lubatud auhinnad ning võtame võitjatega ühendust!

Foto autor: V. Januškevitš