02.03.2016

Esimesel päeval esitati 1549 elukohajärgse kooli määramise taotlust

Eile, 1. märtsil algas taotluste vastuvõtt elukohajärgsete koolide määramiseks Tallinna munitsipaalkooli esimesse klassi astuvatele lastele. Esimesel päeval esitasid lapsevanemad Tallinna Haridusametile kokku 1549 taotlust.

Rahvastikuregistri andmetel on Tallinnas tänavu 4900 kooliealiseks saanud last, kes peaksid kooli tulema 1. septembril 2016. Ülelinnalise vastuvõtuga kooli on koha saanud 518 õpilast. Nende laste vanematel ei ole enam vaja taotlust esitada. Seega peaks taotluse esitama veel ligikaudu 2730 lapsevanemat. Eelmisel aastal esitati esimese päevaga 1212 taotlust.

Elukohajärgne kool määratakse lapsele ka taotluseta, sel juhul on aluseks rahvastukuregistri andmed. Taotlus tasub siiski esitada, sest see annab kooli määramiseks olulist teavet, sh lapse õppekeel ja õdede-vendadeõppimine samas koolis.

Vanema soovil võib kooli astuda ka kuueaastane laps. Sel juhul esitab vanem koos taotlusega koolivalmidust tõestava dokumendi. Kuueaastase lapse koolitulekust tuleb Tallinna Haridusametit teavitada enne 1. maid 2016. Hetkeseisuga on lapsevanemad avaldanud soovi 75 kuueaastase koolipanekuks. Kogemused näitavad, et see arv võib tõusta kuni kolmesajani.

Elukohajärgse kooli määramise taotlusi saavad 15. märtsini 2016 esitada Eesti Rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavad isikud. Taotluse saab esitada kas eKooli kaudu või paberil. Pabertaotlusi võetakse vastu Tallinna Haridusametis (Estonia pst 5a, 3. korrus). Taotluste vormid on avatud eKoolis ja Tallinna Haridusameti kodulehel.

Kõik taotlused vaadatakse läbi peale 15. märtsi. Koolide määramisel arvestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning Tallinna linnas kehtiva korra alusel eelkõige elukoha lähedust koolile ja õdede-vendade õppimist samas koolis, võimalusel ka vanemate soove.

Vanematel, kes ei plaani last panna Tallinna munitsipaalkooli, vaid näiteks riigikooli, erakooli või asub laps õppima välismaale, tuleb sellest teavitada Tallinna Haridusametit. Seda saab mugavalt teha kas ameti kodulehe kaudu või e-kirja teel. 

Väljaspool Tallinna elavad isikud saavad alates 15. juunist esitada taotlusi otse koolidele.

Kogu esimesse klassi astumisega seotud info 

 

 

 

 

Uudise rubriigid: